Vaststelling van het bestemmingsplan Rondom de Vecht

Home > Inwoners > Nieuws > Vaststelling van het bestemmingsplan Rondom de Vecht

Vaststelling van het bestemmingsplan Rondom de Vecht

3 januari 2019 - Op 2 oktober heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rondom de Vecht gewijzigd vastgesteld. Het plangebied van het bestemmingsplan omvat het buitengebied dat is gelegen tussen de kernen Breukelen en Maarssen.

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 4 januari 2019 voor 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, het kenmerk is NL.IMRO.1904.BPRondomdeVechtLGB-VG01. Het bestemmingsplan is ook op papier in te zien op het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. De volledige publicatietekst kunt u vinden op https://www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

In deze 6 weken kan er beroep ingesteld worden. Dit kan als u eerder een zienswijze heeft ingediend of als u bezwaar heeft tegen de aanpassingen die door de gemeenteraad zijn gedaan bij de vaststelling. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

RSS