Vaststelling van het bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk 1e herziening

Home > Inwoners > Nieuws > Vaststelling van het bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk 1e herziening

Vaststelling van het bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk 1e herziening

8 november 2018 - Op 2 oktober heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Herenweg - Gageldijk 1e herziening gewijzigd vastgesteld. De herziening van het bestemmingsplan is bedoeld om fouten in het bestemmingsplan uit 2014 te herstellen. 

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website Ruimtelijke Plannen, het kenmerk is NL.IMRO.1904.BPHerenwgGdHrz1MRS-VG01. Het bestemmingsplan is ook op papier in te zien tijdens de openingstijden bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Een overzicht van de aanpassingen kunt u lezen in het bestemmingsplan. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 9 november 2018 voor 6 weken ter inzage.

Bezwaar

In deze 6 weken kan er beroep ingesteld worden. Dit kan als u eerder een zienswijze heeft ingediend of als u bezwaar heeft tegen de aanpassingen die door de gemeenteraad zijn gedaan bij de vaststelling. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

RSS