Vastgesteld wijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 7’ in Maarssen ter inzage

Home > Inwoners > Nieuws > Vastgesteld wijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 7’ in Maarssen ter inzage

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 7’ in Maarssen ter inzage

28 mei 2019 - Het wijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 7’ in Maarssen is op 17 mei door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Bestemming 'agrarisch' wordt 'wonen en tuin'

In dit wijzigingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Het agrarisch bedrijf is namelijk beëindigd. De bestemmingswijziging maakt het mogelijk om op de locatie te wonen zonder een agrarisch bedrijf te voeren.

U kunt het plan vanaf 31 mei tot en met 11 juli 2019 online of op het gemeentekantoor inzien. Het plan ligt in de kast Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma t/m vr van 8:30 tot 17:00 uur). Heeft u vragen over dit bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Bouwmeester (14 0346).

Zienswijze indienen

U kunt mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen om aan te geven dat u het niet eens bent met dit bestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van zaaknummer Z/18/135809. Het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook digitaal doen. Om mondeling uw zienswijze te geven neemt u contact op met de heer J. Bouwmeester (14 0346).

RSS