Uitnodiging informatiebijeenkomst POP3-(subsidie)regelingen

Home > Inwoners > Nieuws > Uitnodiging informatiebijeenkomst POP3-(subsidie)regelingen

Uitnodiging informatiebijeenkomst POP3-(subsidie)regelingen

1 november 2018 - Donderdag 8 november organiseren Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West vanaf 20:00 uur een informatiebijeenkomst over de geplande openstelling van de regeling Jonge Landbouwers én op de recent opengestelde POP3-regelingen voor Fysieke Investeringen. De bijeenkomst is op Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan.

Subsidieregeling voor jonge landbouwers

Op 3 december 2018 stelt provincie Utrecht de subsidieregeling ‘Jonge Landbouwers’ open. U kunt tot en met 8 februari 2019 een aanvraag indienen. Dit is de vierde openstelling van deze regeling. De regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines te stimuleren. In deze openstelling is de investeringslijst opnieuw uitgebreid ten opzichte van eerdere openstellingen. Hierdoor is het aanbod aan duurzame investeringen waarvoor u subsidie kunt krijgen groter geworden. Op de website van provincie Utrecht wordt, na de vaststelling door Gedeputeerde Staten op 6 november, verdere informatie geplaatst. 

Fysieke Investeringen en de mogelijkheid om gezamenlijke aanvragen in te dienen

Tijdens de informatieavond wordt aandacht besteed aan de twee lopende openstellingen van de POP3-regeling ‘Fysieke investeringen: eerste uitrol en brede uitrol van innovaties’. U kunt tot en met 19 november 2018 een aanvraag indienen. Denkt u na over het indienen van een aanvraag of bent u al bezig met het voorbereiden van een aanvraag en heeft u vragen? Stel ze dan tijdens de bijeenkomst.

Binnen deze openstellingen kunt u ook gezamenlijk een aanvraag indienen. Daardoor kunt u ook voor kleine investeringen subsidie aanvragen. Zo willen verschillende agrariërs investeren in o.a. koematrassen, fertigatie-systemen in de fruitteelt, aanleg van stuwtjes en het plaatsen van weersystemen. Zij zijn nu op zoek naar collega’s om samen een voorstel in te dienen om zo het minimumdrempelbedrag te halen. Wilt u ook in één van deze zaken investeren of bent u op zoek naar collega’s om samen een aanvraag in te dienen?  Meld dit dan via het aanmeldformulier op de website van LaMi (Landbouw en Milieu in Utrecht). Tijdens de bijeenkomst kunt u een afspraak maken voor hulp bij het indienen van een voorstel.

Aanmelden

Voor de catering is het prettig als bekend is hoeveel mensen er komen. U kunt zich aanmelden via een aanmeldformulier op de website van LaMi (Kijk bij ‘Agenda’).

Meer weten?

Neem dan contact op met de POP3-makelaars:

  • Voor Utrecht-Oost: Paulien Keijzer, p.keijzer@o-gen.nl, telefoon 06 15 41 16 55
  • Voor Utrecht-West: Bart Soldaat, soldaat.bart@gmail.com, telefoon: 06 21 29 29 79

Bron: Programmabureau Utrecht-West

RSS