Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland

Home > Inwoners > Nieuws > Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland

13 september 2018 - Het bestemmingsplan Boslaan 13 voorziet in de bouw van één nieuwe woning, de sloop van recreatieverblijven en de sloop van een aantal (voormalige) agrarische bijgebouwen aan de voorzijde van het perceel.

Aan de voorzijde van het perceel worden, achter elkaar, twee nieuwe schuren gerealiseerd. De nieuwe woning wordt gerealiseerd op het “eiland”, aan de achterzijde van het perceel.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPBoslaan13LGB-OW01) digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan Boslaan 13 is met ingang van vrijdag 14 september 2018 tot en met donderdag 25 oktober 2018 zonder afspraak in te zien in de kast van het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Zienswijzen

U kunt schriftelijk (niet per e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan “Boslaan 13” te Vreeland.

Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Zienswijze Boslaan 13, Z/18/144150”. Voor het indienen van uw zienswijze kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op de website.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of overige vragen over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Joost Broeke (14 0346).

RSS

Op 29 november vanaf 15:00 uur: balies Burgerzaken en afhaalbalie gesloten