Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Home > Inwoners > Nieuws > Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

14 november 2017 - Er komt definitief een landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Dat heeft de Kiesraad op 10 november 2017 bekendgemaakt. Eerder was beroep ingesteld tegen het besluit van de Kiesraad over toelating van het definitieve verzoek tot het houden van het raadgevend referendum. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat de bezwaarmaker niet-ontvankelijk is in zijn beroep. Hiermee is het besluit van de Kiesraad onherroepelijk geworden, en kan de Referendumcommissie bekendmaken wanneer het referendum plaatsvindt.

In totaal zijn er in de afgelopen 6 weken 384.126 geldige verzoeken ingediend. Dat is meer dan de minimaal 300.000 vereiste geldige verzoeken.

De Wiv, ook wel bekend als de ‘sleepwet’, is een update op een bestaande wet uit 2002. Met dit referendum kunnen inwoners aangeven of ze het eens of oneens zijn met de invoering van deze vernieuwde wet. Het is waarschijnlijk dat het referendum wordt gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Na de Associatieovereenkomst over Oekraïne is dit het tweede referendum dat wordt gehouden. Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de regering zich opnieuw beraden over de Wiv. De uitslag van het referendum is een advies en is niet bindend.

RSS