Raadsleden in discussie met inwoners over sociale woningbouw

Home > Inwoners > Nieuws > Raadsleden in discussie met inwoners over sociale woningbouw

Raadsleden in discussie met inwoners over sociale woningbouw

21 februari 2019 - De gemeenteraad van Stichtse Vecht nodigt alle inwoners uit om online met hen te discussiëren over het thema 'sociale woningbouw'.

Platformdiscussie sociale woningbouw

De platformdiscussie is onderdeel van een pilot van de gemeenteraad. Aan de hand van stellingen kunnen de raadsleden en inwoners direct met elkaar van mening wisselen. Deze platformdiscussie is bedoeld om inwoners eerder te betrekken bij de problematiek en afwegingen van sociale woningbouw. Inwoners krijgen hiermee de mogelijkheid om hun mening te geven al tijdens de beeldvormende fase.

Aanleiding

De aanleiding voor deze pilot is de wens van oud-burgemeester Marc Witteman om inwoners en de gemeenteraad in een vroeg stadium met elkaar over belangrijke bespreekpunten van gedachten te laten wisselen. In de pilot wordt gekeken of en in welke vorm de discussie bijdraagt aan de beeldvormende fase richting de besluitvorming.

Online omgeving

De discussie vindt plaats op de webapplicatie Your Priorities dat speciaal is ontwikkeld om burgers invloed te bieden binnen het participatieproces. Vanaf donderdag 21 februari kunnen inwoners met raadsleden discussiëren over de stellingen rondom sociale woningbouw op https://raad0346.yrpri.org. U kunt hier altijd meelezen. Wilt u ook mee discussiëren, maak dan een profiel aan.

Woonvisie

Het thema 'sociale woningbouw' is een belangrijk en breed thema. Binnenkort wordt de Woonvisie door het college van burgmeester en wethouders vastgesteld en aan de raad aangeboden. In de Woonvisie geeft het College een visie op hoofdlijnen met duidelijke uitgangspunten en richtlijnen voor de komende jaren over wonen in Stichtse Vecht. Het thema ’sociale woningbouw' is daar een belangrijk onderdeel van. Op 7 november 2018 heeft de gemeenteraad een raadsconferentie gehouden over sociale woningbouw.

RSS