Provinciale Staten kiest variant voor N201

Home > Inwoners > Nieuws > Provinciale Staten kiest variant voor N201

Provinciale Staten kiest variant voor N201

21 februari 2019 - Op 18 februari hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten om de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland aan te pakken.

Basis voor de aanpak vormt het voorstel van Gedeputeerde Staten om te kiezen voor ‘denkrichting 3’ (geen verdubbeling, handhaven van de huidige max snelheid en gericht oplossen van de diverse knelpunten).

Jeroen Willem Klomps, wethouder gemeente Stichtse Vecht: “Ik ben blij met de gekozen variant. Dit is waar de gemeente Stichtse Vecht zich hard voor heeft gemaakt. Ik kijk vol vertrouwen uit naar de komende periode waar we samen met de provincie en de inwoners van de drie betrokken kernen in gesprek gaan om per knelpunt een oplossing te vinden.”

Dit besluit en het amendement zijn ook te vinden op de website www.toekomstN201.

Vervolg

Via een amendement is het statenvoorstel van Gedeputeerde Staten op een aantal punten aangepast waardoor er sprake zal zijn van een nog uitgebreider ontwerpproces in de aankomende tijd, in fase 2.
In deze fase worden per knelpunt varianten uitgewerkt waarbij aanvullende maatregelen (bouwstenen) worden betrokken. Via ontwerpateliers worden partners, stakeholders en bewoners betrokken bij dit ontwerpproces. In fase 3 worden de bestuurlijk gekozen voorkeursvariant(en) uit fase 2 verder uitwerken naar een uitvoeringsbesluit, inclusief dekkingsvoorstel.

RSS