Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen in volle gang

Home > Inwoners > Nieuws > Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen in volle gang

Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen in volle gang

12 januari 2018 - Vrijdag 12 januari heeft onderwijswethouder Pieter de Groene samen met zijn collega-wethouders van Hilversum en Wijdemeren een lespakket in ontvangst genomen, in het kader van de prijsvraag naar een icoon voor de Oostelijke Vechtplassen. De feestelijke bijeenkomst vond plaats op basisschool De Catamaran in Oud-Loosdrecht.

Onlangs is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen door alle betrokken partijen ondertekend. Hieronder bevinden zich ook de gemeenten Stichtse Vecht, Hilversum en Wijdemeren, die ook financieel bijdragen. Met deze ondertekening is een groot uitvoeringsprogramma gestart met projecten op het gebied van recreatie, natuur, waterkwaliteit en ondernemerschap van de recreatiesector in het gebied. Een belangrijk onderdeel is de ‘Prijsvraag Icoon van de Oostelijke Vechtplassen, Vrijetijdslandschap Loosdrechtse Plassen’.

Prijsvraag

Het doel van deze prijsvraag is het ontwerpen van (een) iconisch eiland, beeld, evenement of ander idee (bijvoorbeeld Instagramaccount, App o.i.d.). Het betreft een zogenaamde ‘ideeënprijsvraag’.

Eén van de drie doelgroepen die kunnen inschrijven zijn scholieren (primair en voortgezet onderwijs) en studenten (ROC’s, MBO, HBO en WO tot en met bachelor niveau) binnen de genoemde gemeenten. De prijsvraag draagt eraan bij dat jongeren meer bij de toekomst van het plassengebied - en dus bij een groot deel van hun eigen omgeving - worden betrokken. Het kan hen tevens inspireren om nog bewuster en duurzaam om te gaan met de omgeving waarin zij wonen en recreëren.

Voor meer informatie: www.icoonoostelijkevechtplassen.nl.

Wethouder De Groene op basisschool De Catamaran

RSS