Pleegzorg: Als het thuis echt niet meer gaat

Home > Inwoners > Nieuws > Pleegzorg: Als het thuis echt niet meer gaat

Pleegzorg: Als het thuis echt niet meer gaat

23 oktober 2019 - Van 30 oktober tot en met 6 november wordt voor de vijfde keer de Week van de Pleegzorg gehouden. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders.

Natuurlijk is het voor een kind het allerbest als hij of zij kan opgroeien bij zijn eigen ouders. Maar soms gaat dat niet. Bijvoorbeeld door opvoedproblemen of omdat het thuis te onveilig is. Voor deze kinderen kan een pleeggezin of gezinshuis een oplossing zijn. Ze kunnen dan toch nog opgroeien in de warmte van een gezin. De gemeente ondersteunt pleegouders daarom waar mogelijk. Zo kunnen deze kinderen zoveel mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis terecht in plaats van in een instelling.

Pleegoudernetwerk in Stichtse Vecht

In Stichtse Vecht is er een netwerkgroep voor pleegouders. Tijdens hun bijeenkomsten kunt u kennis en ervaringen, hulp en goede raad delen. U kunt in gesprek over onderwerpen waar pleegouders zoal mee te maken krijgen. Denk aan: school, leerlingenvervoer, extra kosten, eigen kinderen en pleegkinderen en de relatie tussen eigen ouders en pleegouders. Ook iedereen die er over denkt om misschien pleegouder te worden zijn van harte welkom bij het netwerk pleegouders. In de nationale week van de pleegzorg is er op zaterdagmiddag 2 november van 13.00 tot 16.00 uur is er bij Scharlei, Dorpsstraat 31 in Loenen aan de Vecht een bijeenkomst waar iedereen welkom is om te praten en informatie te vragen.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elles Verschoor van Netwerk Pleegouders Stichtse Vecht: e.verschoor@kabelfoon.net.

RSS