Pilot waterschap aangepast maaien sloten in Maarssenbroek

Home > Inwoners > Nieuws > Pilot waterschap aangepast maaien sloten in Maarssenbroek

Pilot waterschap aangepast maaien sloten in Maarssenbroek

22 mei 2019 - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de waterplanten in de sloten van Maarssenbroek aangepast maaien.

Midden van de sloot

Bij deze pilot, die voor het tweede jaar wordt uitgevoerd, maait de aannemer alleen het midden van de watergang tijdens de eerste twee maaibeurten in juni en augustus. Hierdoor blijven er waterplanten staan. Dit is belangrijk voor onder meer het voedsel, het schuilen en de ei-afzetplaats van dieren. Ook kunnen bijzondere waterplanten zich ontwikkelen. Zo draagt het waterschap bij aan de bescherming van waardevolle natuur.

Pas bij de derde maaironde in oktober worden alle waterplanten weggehaald, om het water klaar te maken voor de winter. Het regent dan meer en het waterschap moet dat extra water kunnen afvoeren. In het verleden werden alle waterplanten in het water tijdens de drie maairondes gemaaid. Het water in Maarssenbroek is geschikt voor deze pilot, omdat het een afgesloten eigen watersysteem heeft.

Waarom maaien

Maaien van sloten is nodig om te voorkomen dat sloten en kanalen dichtgroeien en de aan- en afvoer van water wordt belemmerd, waardoor wateroverlast of -tekort kan ontstaan. Daarom houdt het waterschap goed in de gaten of de sloten niet te ver dichtgroeien. Tijdens het maaien wordt het water omgewoeld. Hierdoor kan het even troebel zijn en blijven er soms (delen van) waterplanten drijven.

Maaimethodes

Als het water moeilijk bereikbaar is voor een tractor of kraan gebruikt de aannemer een maaiboot met opvangscherm. De boot maait de waterplanten, waarna ze boven komen drijven. De drijvende waterplanten worden vervolgens verzameld. Op de verzamelpunten schept een kraan de planten uit het water en zet ze op de kant. Of de planten drijven naar het gemaal waar ze eruit worden gehaald. De planten blijven dan nog drie à vier dagen op de kant liggen. We geven dieren zo de gelegenheid terug te gaan naar het water.
Daar waar geen tuinen aan het water liggen, gebruikt de aannemer een kraan of trekker met een maaikorf. De maaikorf maait de waterplanten die direct op de kant gelegd worden. Het ingedroogde maaisel wordt na een aantal dagen afgevoerd.

Evaluatie

Na afloop evalueert het waterschap de pilot.

Vragen

Als u vragen heeft over het maaien van de slootkanten vanaf het water, kunt u contact opnemen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) via telefoonnummer (030) 634 57 00 of mail naar post@hdsr.nl.

RSS