Pilot waterschap aangepast maaien sloten in Maarssenbroek

Home > Inwoners > Nieuws > Pilot waterschap aangepast maaien sloten in Maarssenbroek

Pilot waterschap aangepast maaien sloten in Maarssenbroek

13 juni 2018 - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de waterplanten in de sloten van Maarssenbroek aangepast maaien. Bij deze pilot maait de aannemer alleen het midden van de watergang tijdens de eerste twee maaibeurten in juni en augustus. Hierdoor blijven er waterplanten staan. Dit is belangrijk voor onder meer het voedsel, het schuilen en de ei-afzetplaats van dieren. Ook kunnen bijzondere waterplanten zich ontwikkelen. Zo draagt het waterschap bij aan de bescherming van waardevolle natuur.

RSS