Ontwerpwijzigingsplan Tuinbouwweg 7 in Maarssen ter inzage

Home > Inwoners > Nieuws > Ontwerpwijzigingsplan Tuinbouwweg 7 in Maarssen ter inzage

Ontwerpwijzigingsplan Tuinbouwweg 7 in Maarssen ter inzage

28 maart 2019 - Het ontwerpwijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 7’ in Maarssen wordt op 29 maart door het college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. In dit ontwerpwijzigingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Het agrarisch bedrijf is namelijk beëindigd. De bestemmingswijziging maakt het mogelijk om op de locatie te wonen zonder een agrarisch bedrijf te voeren.

Inzage

U kunt het plan vanaf 29 maart 2019 online of op het gemeentekantoor inzien. Het plan ligt in de kast Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma t/m vr van 8:30 tot 17:00 uur). Heeft u vragen over dit bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Bouwmeester (tel: 14 0346).

Zienswijze indienen

U kunt mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen om aan te geven dat u het niet eens bent met dit bestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van zaaknummer Z/18/135809. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen, door het formulier 'zienswijze op bestemmingsplan indienen' in te vullen. Om mondeling uw zienswijze te geven neemt u contact op met de heer J. Bouwmeester (tel: 14 0346).

RSS