Onderzoek naar mogelijke sporen van lood

Home > Inwoners > Nieuws > Onderzoek naar mogelijke sporen van lood

Onderzoek naar mogelijke sporen van lood

21 november 2018 - Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in Nederland, en dus ook in de provincie Utrecht, lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. Door gebruiksadviezen op te volgen, kan de blootstelling aan lood worden verminderd. De provincie gaat in 2018 en begin 2019 de kinderspeelplaatsen onderzoeken op mogelijke sporen van lood in de bodem. In Stichtse Vecht gaat het om 10 speelplaatsen. Het betreft speelplekken in Maarssen, Kockengen en Tienhoven. De onderzoeken vinden plaats in december en januari.

Eerst wordt in kaart gebracht in hoeverre de bodem is afgedekt door gras of harde materialen. Indien er mogelijk risico naar voren komt, worden er grondmonsters genomen. De resultaten van het onderzoek verwacht de provincie Utrecht in de eerste helft van 2019. Wij zullen u dan nader informeren.

Door de provincie zijn folders gemaakt die bij de consultatiebureaus liggen. Deze zijn bedoeld om ouders te informeren. U kunt deze ook raadplegen op de website van de provincie.

RSS