Nieuwe Agenda voor Loenen aan de Vecht

Home > Inwoners > Nieuws > Nieuwe Agenda voor Loenen aan de Vecht

Nieuwe Agenda voor Loenen aan de Vecht

18 juli 2019 - Carlijn Jansen en Kees Hobo van de Dorpsraad Loenen aan de Vecht overhandigen De Agenda voor Loenen aan de Vecht 2019-2023 aan gebiedswethouder Van Dijk. Dit nieuwe plan vervangt het Dorpsontwikkelingsplan uit 2012 dat eind 2018 verliep.

Voor het opstellen van deze agenda heeft de Dorpsraad met gemeente Stichtse Vecht, met ondernemers, sportclubs, culturele instellingen, de woningbouwvereniging, de gezondheidszorg en betrokken Loenenaren een inventarisatie gedaan naar het versterken van het woon-en leefklimaat, de mogelijkheden voor recreatie en toerisme, het stimuleren van werkgelegenheid en economische ontwikkelingen in de dorpskern. Daarbij zijn vragen aan de orde gekomen als: wat vinden we belangrijk voor de toekomst van ons dorp? Wat zijn de ontwikkelingen om ons heen en hoe positioneren we ons dorp hierbinnen?

De dorpsraad ziet het promoten en versterken van Loenen aan de Vecht als een gezamenlijke opgave waar iedereen aan kan bijdragen. De geformuleerde ambitie voor Loenen aan de Vecht is ‘Een vitale en betrokken samenleving, prachtige plek om te wonen, werken en recreëren aan de Vecht’.

Carlijn Jansen en Kees Hobo van de Dorpsraad Loenen aan de Vecht overhandigen ‘De Agenda voor Loenen aan de Vecht 2019-2023’ aan gebiedswethouder Van Dijk (midden).

RSS