Meeluisteren met de commissievergadering?

Home > Inwoners > Nieuws > Meeluisteren met de commissievergadering?

Meeluisteren met de commissievergadering?

18 april 2017 - Vanavond vergadert de commissie Bestuur & Financiën over onder meer een briefwisseling van de PvdA-fractie en de provincie over de dekking van de salariskosten van de wethouder Sociaal Domein, actualiteiten en de jaarrekening van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en een motie over de verkiezingsborden. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel weten wat er besproken wordt? Luister dan live mee vanaf 19.30 uur.

Raadsvergadering meeluisteren

Plaats en tijd

De vergadering vindt plaats in Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen en start om 19:30 uur.

Vergaderstukken

De agenda en de vergaderstukken van deze vergadering vindt u in het Raadsinformatiesysteem.

RSS

Aangepaste openingstijden in april, mei en juni vanwege meerdere feestdagen.

uw mening telt