Locaties ondergrondse containers Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis aangewezen

Home > Inwoners > Nieuws > Locaties ondergrondse containers Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis aangewezen

Locaties ondergrondse containers Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis aangewezen

20 september 2019 - Het college heeft voor de kernen Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis de locaties voor de ondergrondse containers voor restafval aangewezen en de huishoudens die hiervan gebruik maken. In totaal betreft het in Loenen aan de Vecht 19 locaties en in Nieuwersluis wordt 1 bestaande ondergrondse PMD-container omgeruild voor een restafvalcontainer. Het plan is om dit eind 2019 in te voeren.

Collegebesluit Conceptlocaties ondergrondse restafvalcontainers

Het collegebesluit vindt u op officielebekendmakingen.nl. Een papieren versie is in het gemeentehuis in Maarssen in te zien van 23 september tot en met 4 november. Binnen de inspraakperiode van zes weken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Dit kan schriftelijk bij de gemeente Stichtse Vecht, t.a.v. Lykle Ganzevoort, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen (met vermelding van uw containernummer) of via e-mail naar info@stichtsevecht.nl.

Aansluitend neemt het college een definitief besluit over de aangewezen locatie. Alle binnengekomen reacties worden in het definitief besluit meegewogen. In het definitieve besluit staan de uiteindelijke locaties inclusief de daarbij aangewezen percelen van huishoudens per containerlocatie. Na de inspraakprocedure worden de ondergrondse containers geplaatst en de PMD-containers uitgereikt.

Meer informatie

Meer informatie over wat omgekeerd inzamelen nu eigenlijk inhoudt, vindt u op de pagina omgekeerd inzamelen.

RSS