Locatiekeuze fusiepost brandweerpost Tienhoven – Westbroek

Home > Inwoners > Nieuws > Locatiekeuze fusiepost brandweerpost Tienhoven – Westbroek

Locatiekeuze fusiepost brandweerpost Tienhoven – Westbroek

16 mei 2019 - Afgelopen maanden is gezocht naar een nieuwe locatie voor de fusiepost van brandweer Tienhoven – Westbroek. Twee locaties kwamen naar voren; één is eigendom van Natuurmonumenten en één is van een particuliere eigenaar.

De beide colleges van B&W van gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht hebben op 14 mei 2019 hun voorkeur uitgesproken voor de locatie Kerkdijk 176 te Westbroek. Hier staat nu nog een ligboxstal. De eigenaar wil deze locatie eventueel verkopen voor het realiseren van een brandweerpost. Beide colleges hebben toestemming gegeven de onderhandeling tot aankoop te starten.

De optie voor de locatie die nu eigendom is van Natuurmonumenten blijft voorlopig nog open staan.

RSS