Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar sociale geografie Sako Musterd uit Maarssen

Home > Inwoners > Nieuws > Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar sociale geografie Sako Musterd uit Maarssen

Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar sociale geografie Sako Musterd uit Maarssen

18 oktober 2019 - Maarssen heeft er een Officier in de Orde van Oranje-Nassau bij. In verband met zijn pensionering nam prof. dr. Sako Musterd vrijdag 18 oktober afscheid als hoogleraar Sociale Geografie bij de Universiteit van Amsterdam. Locoburgemeester Jeroen Willem Klomps speldde hem daar de Koninklijke onderscheiding op.

Achtergrondinformatie gedecoreerde

Prof. dr. S. Musterd begon zijn loopbaan in 1978 als docent/onderzoeker bij de Vrije Universiteit. In 1985, na zijn promotie, stapte hij over na de Universiteit van Amsterdam. Hij werd aangesteld als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling sociale geografie van de faculteit ruimtelijke wetenschappen. In 1995 werd hij benoemd tot hoogleraar toegepaste geografie en planologie.

Musterd ontving de onderscheiding omdat hij wordt gezien als een autoriteit binnen zijn vakgebied. In zijn toespraak noemde locoburgemeester Klomps Musterd  ‘de specialist als het gaat om groei en krimp van steden, regio’s, migratie, segredatie, integratie en niet te vergeten, volkshuisvesting.’ Musterd heeft zich tijdens zijn loopbaan ontwikkeld tot de meest gerespecteerde en geciteerde stadsgeografen ter wereld. Hij wordt gekenschetst als een uitzonderlijk productief onderzoeker met een indrukwekkende publicatielijst.

Voor zijn wetenschappelijke verdiensten kreeg Musterd ook nationale en internationale erkenning. Dit blijkt vooral uit zijn lidmaatschap van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, dat probeert een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving via prijzen, lezingen, symposia en publicaties. Daarnaast zijn lidmaatschap van de internationale adviesgroep voor de evaluatie van het Britse Mixed Community Programme, het lidmaatschap van de internationale adviesraad van het Institut fur Landeskunde in Leipzig en het lidmaatschap van commissies voor de beoordeling van VICI-beurzen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en beurzen van de European Research Council (ERC).

Met zijn pensionering is een einde gekomen aan zijn glansrijke academische loopbaan.

RSS