Kleine aanpassingen in APV Stichtse Vecht

Home > Inwoners > Nieuws > Kleine aanpassingen in APV Stichtse Vecht

Kleine aanpassingen in APV Stichtse Vecht

31 januari 2019 - In de Algemene Plaatselijke Verordening van Stichtse Vecht wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd zodra de gemeenteraad hiermee instemt. Het gaat niet om schokkende wijzigingen maar om tekstuele aanpassingen. Regelmatig vinden wetswijzigingen plaats of zijn er elders uitspraken van de rechter waardoor aanpassing van de APV noodzakelijk is.

Aanlijn- en muilkorfgebod

De wijzigingen in de APV van Stichtse Vecht gaan bijvoorbeeld over het aanlijngebod of muilkorfgebod dat burgemeester en wethouders kunnen opleggen als honden gevaarlijk gedrag vertonen. Dat kon tot nu toe alleen in openbaar gebied, maar door een wijziging kan het college ook een gebod opleggen op iemands privéterrein. Zo’n gebod op privéterrein voorkomt dat de postbode slachtoffer wordt van een bijtincident of dat de hond na losbreken alsnog zonder muilkorf op straat rondloopt.

Donateurs werven

Voor het werven van donateurs of leden is nu een vergunning nodig in Stichtse Vecht. Voor collectes en inzamelingsacties moest al een vergunning worden aangevraagd. Tegenwoordig gaan er vaker mensen langs de deuren om leden te werven voor het goede doel. Hiervoor is nu ook een vergunning noodzakelijk.

Snuffelmarkt organiseren

Voorheen was er een vergunning nodig bij het organiseren van een snuffelmarkt. Door de aanpassing in de APV volstaat nu een melding. Voor het beheren van voorwerpen op, onder of boven water is het andersom. Daarvoor volstond tot nu toe een melding maar in het vervolg is hiervoor een vergunning van de gemeente nodig.

RSS