Jaarlijkse herdenking Kees de Tippelaar in Breukelen

Home > Inwoners > Nieuws > Jaarlijkse herdenking Kees de Tippelaar in Breukelen

Jaarlijkse herdenking Kees de Tippelaar in Breukelen

3 oktober 2019 - Zaterdag 5 oktober vindt op de buitenplaats Boom en Bosch in Breukelen de Jaarlijkse Herdenking plaats van L.C. Dudok de Wit, ook wel Kees de Tippelaar genoemd vanwege de vele lange afstandswandelingen die hij in binnen- en buitenland maakte. De herdenking bestaat natuurlijk uit een wandeltocht en ook wordt traditiegetrouw een lezing gehouden in relatie tot het leven en de nalatenschap van de ‘beroemdste’ Breukelaar Leonard Corneille Dudok de Wit (3 oktober 1843- 29 maart 1913).

De Dudok de Wit herdenkingsrede 2019 is getiteld: “Groeten aan Kees de Tippelaar. Prentbriefkaarten verzonden aan Dudok de Wit uit de collectie en in bruikleen van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV)”. De rede wordt uitgesproken door Roosmarijn Ubink, directeur van het RHCVV.

De organisatie van de herdenking is in handen van de Stichting L.C. Dudok de Wit’s Fonds en het totale programma luidt als volgt. Om 13:30 uur ontvangst op het voorplein bij het beeld van Kees door de vicevoorzitter en vervolgens het welkomstwoord door locoburgemeester Jeroen Willem Klomps. Ook kinderburgemeester Merle Schweppe is hierbij aanwezig. Voor Merle is het haar eerste publieke optreden.

Daarna volgt de bloemlegging. Aansluitend hierop wordt om circa 13:45 uur het defilé afgenomen van de basisscholieren en enkele bewoners van De Aa, die deelnemen aan de Dudok de Witwandelmars. Daarna wordt de herdenkingsrede uitgesproken in de voormalige raadszaal van Breukelen op de eerste verdieping. De bijeenkomst wordt afgesloten met een bij Kees passende versnapering en eindigt rond 15:30 uur.

RSS