Ingrijpende keuzes voor Programmabegroting 2020

Home > Inwoners > Nieuws > Ingrijpende keuzes voor Programmabegroting 2020

Ingrijpende keuzes voor Programmabegroting 2020

26 september 2019 - Het college van B&W heeft deze week de Programmabegroting 2020 aan de raad gestuurd. Net als in vele andere gemeenten laat de Programmabegroting van Stichtse Vecht een negatief begrotingssaldo zien van bijna € 600.000. Het college concludeert dan ook dat het bijstellen van haar ambities niet meer afdoende is. De Programmabegroting bevat daarom ingrijpende maatregelen die tot een stabiel financieel beeld moeten leiden. Het is nu aan de raad om hierover in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen.

Lees meer in het persbericht.

RSS