Gezinshuis zorgt voor veilige thuissituatie voor kinderen

Home > Inwoners > Nieuws > Gezinshuis zorgt voor veilige thuissituatie voor kinderen

Gezinshuis zorgt voor veilige thuissituatie voor kinderen

8 november 2018 - In 2017 startte in Stichtse Vecht een gezinshuis. Een gezinshuis biedt een veilige omgeving voor uithuisgeplaatste kinderen; met gezinshuisouders die een vaste basis en professionele begeleiding bieden. In een gezinshuis wordt een bijzondere vorm van pleegzorg geboden. Omdat het de Week van de Pleegzorg is, deze week extra aandacht voor pleegkinderen en hun pleegouders, zoals in een gezinshuis.

Een gezinshuis is relatief nieuw in Stichtse Vecht. Natuurlijk is het voor een kind het allerbest dat hij of zij opgroeit bij zijn eigen ouders, maar als dat om wat voor een reden dan ook (tijdelijk) niet kan, is een gezinshuis of pleeggezin een goed alternatief. Het biedt een veilige, huislijke gezinssituatie waarin voldoende aandacht is voor de behoeften van het kind. In Stichtse Vecht is sinds januari 2017 een gezinshuis gevestigd; het eerste gezinshuis in de regio Utrecht-West. Ook zijn er in Stichtse Vecht zo’n 25 gezinnen die pleegzorg bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

Wat zijn gezinshuizen?

Gezinshuizen zijn een kleinschalige woonvorm waar kinderen worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouder. Hier wordt aan één of meerdere jeugdigen elke dag (24/7) professionele verzorging en begeleiding geboden. Eis aan de gezinshuisouder is dat deze een pedagogische achtergrond heeft en volledig werkzaam is voor het gezinshuis. Daarvoor ontvangt de gezinshuisouder een salaris of vergoeding.

Als het thuis echt niet meer gaat

Sommige kinderen kunnen – tijdelijke of permanent – niet bij hun ouders wonen vanwege opvoedproblemen of omdat het thuis te onveilig is. Voor deze kinderen kan plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis een oplossing zijn.  Ze kunnen dan toch nog in een veilige en warme omgeving opgroeien. Met de komst van de nieuwe Jeugdwet is er binnen de jeugdzorg veel veranderd. Gemeenten willen kinderen die echt niet meer thuis kunnen wonen zoveel mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis te plaatsen.

Rust en regelmaat

Youké verzorgt de begeleiding van de gezinshuisouder en de biologische ouder. Als je als kind geen veilige thuissituatie hebt, en het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend is dat je  drie keer per dag een maaltijd krijgt, kan juist het ‘gewone leven’ in een gezinshuis in combinatie met de professionele begeleiding van de gezinshuisouder al voor genoeg stabiliteit en veiligheid zorgen. Gezinshuiskinderen hebben thuis vaak te maken gehad met meerdere problemen tegelijk. Denk aan psychische problemen of verslaving van de ouder(s). Dan is rust en regelmaat in een huiselijke omgeving heel belangrijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over gezinshuizen kijk dan eens op www.gezinshuis.com. Dit is een franchise voor zelfstandig ondernemende gezinshuisouders. 

Wilt u meer weten over het bieden van pleegzorg? Neem dan contact op met De Rading, Youké of de William Schrikkergroep (WSG) of stuur een mail naar de netwerkgroep ‘Pleegouders regio Loenen a/d Vecht/Vreeland’.

RSS

Op 29 november vanaf 15:00 uur: balies Burgerzaken en afhaalbalie gesloten