Gemeenteraadsvergadering 2 april

Home > Inwoners > Nieuws > Gemeenteraadsvergadering 2 april

Gemeenteraadsvergadering 2 april

28 maart 2019 - Op dinsdag 2 april vergadert de gemeenteraad onder andere over het spreekrecht van inwoners.

Spreekrecht voor inwoners

De pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing legt enkele voorstellen aan de raad voor. Een van de voorstellen is om een proef te doen met het spreekrecht van inwoners. Daarbij is het doel om de inspraak in de beeldvormende fase te versterken en daarvoor inwoners meer spreektijd te geven in de commissievergaderingen en niet meer in de gemeenteraad. Hierbij wordt voorgesteld om de spreektijd te verlengen naar 5 minuten waarbij de inspreker gevraagd wordt aan tafel plaats te nemen. Tijdens de commissievergaderingen kan ook worden ingesproken over niet-geagendeerde onderwerpen. De pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing bestaat uit 8 raads- en commissieleden, de burgemeester en griffier. Het werkveld van de pioniersgroep bestaat uit het doorontwikkelen van (nieuwe) vormen van inwonerparticipatie en de doorontwikkeling van het vergadermodel.

Andere agendapunten

Tevens staat op de agenda o.a. de Horecavisie van Stichtse Vecht 2019, het ambitieniveau van de implementatie van de omgevingswet, Bestemmingsplan Zogweteringlaan, de gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, de Verlenging van het Subsidieprogramma en de verkoop van voormalig gemeentehuis Beek & Hoff, in Loenen aan de Vecht. U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken inzien.

Inwoners zijn van harte welkom!

Inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune van het 4en1 theater in Breukelen. U kunt de gemeenteraadsvergadering thuis volgen door te kijken naar het programma: Rondom de raad op de regionale omroep RTV Stichtse Vecht. De uitzending begint rond 19:00 uur. De vergadering is ook live te bekijken en terug te zien op de website van gemeente Stichtse Vecht. Laat op social media van u horen door gebruik te maken van de hashtag #raad0346.

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot maandag 1 april 2019, 12:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl of telefonisch contact op te nemen via (0346) 25 42 75. Vermeld hierbij het agendapunt waarover u wilt inspreken.

Locatie en tijden

  • Locatie: 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen
  • Datum en tijd: dinsdag 2 april, 19:30 uur

Gezien de lengte van de agenda moet er rekening worden gehouden met een uitloopvergadering op woensdag 3 april 2019, 19:30 uur. Omstreeks 22:30 uur zal de voorzitter, gehoord de raad, besluiten over het eventueel schorsen van de vergadering.

RSS