Gemeenteraadsvergadering 18 december

Home > Inwoners > Nieuws > Gemeenteraadsvergadering 18 december

Gemeenteraadsvergadering 18 december

13 december 2018 - Op 18 december vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan o.a. het bestemmingsplan Zogweteringlaan, Maarssen en de motie 'Budgetten bestrijding kinderarmoede'.

Naast een 10-tal hamerstukken staan de volgende bespreekstukken op de agenda:

Bestemmingsplan Zogweteringlaan, Maarssen

De raad bespreekt of op de plek waar een kassencomplex is gesloopt, kan worden gebouwd. Het vorige college heeft een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om op basis van een regeling mogelijk te maken dat in ruil voor de sloop van het kassencomplex, één woning ter compensatie kan worden teruggebouwd. Dit in afwijking van de regeling dat op de slooplocatie wordt teruggebouwd. Het huidige college ziet echter – mede door de ingediende zienswijzen van omwonenden – meerdere argumenten om niet in te stemmen met het voorliggende bestemmingsplan.

Motie ''budgetten bestrijding kinderarmoede'

Vanaf 2017 krijgen gemeenten extra geld van de Rijksoverheid voor de bestrijding van armoede onder kinderen (ook wel bekend als de Klijnsma-middelen). Onderdeel van deze afspraken is dat dit geld bovenop bestaande middelen moeten komen. Hoewel in commissie en raad regelmatig gesproken is over een correcte besteding van de middelen tegen kinderarmoede, is Stichtse Vecht nooit verder gekomen dan een toezegging. De raad is nooit geïnformeerd over de invulling of stand van zaken van het zogenaamde kindpakket.

Andere agendastukken

Ook staan de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Stichtse Vecht 2018 en de belastingverordeningen 2019 als bespreekstukken op de agenda. Daarnaast wordt er gesproken over de motie 'verkennen logistieke hub Stichtse Vecht e.o.'.

Klik hier voor de agenda en bijbehorende stukken.

Kom, kijk, reageer!

Inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune. De raadsvergadering is ook live te bekijken en terug te zien op de website van de gemeente Stichtse Vecht. Het programma Rondom de Raad van RTV Stichtse Vecht volgt de raadsvergadering met interviews en achtergronden. En is live te volgen op Ziggo kanaal 44 en Caiway kanaal 12. De uitzending start rond 19:00 uur. Laat op social media van u horen door gebruik te maken van de hashtag #raad0346.

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. Wilt u inspreken in een vergadering dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie. Dat kan tot 12 uur voor de vergadering. U kunt een e-mail sturen naar griffie@stichtsevecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken. 

Locatie en tijden

U bent van harte welkom in het 4en1 theater, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen. De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 december start om 19:30 uur.

RSS