Gebiedsontwikkeling Harmonieplein

Home > Inwoners > Nieuws > Gebiedsontwikkeling Harmonieplein

Gebiedsontwikkeling Harmonieplein

17 april 2019 - Op 9 april heeft het college besloten om de ontwerpbestemmingsplannen voor het “Kindcentrum” en voor het “Zuidblok” ter inzage te leggen. Deze bestemmingsplannen gaan over de gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein. De ontwerpbestemmingsplannen liggen vanaf vrijdag 19 april tot en met donderdag 30 mei 2019 ter inzage.

Bestemmingsplannen inzien

U kunt de bestemmingsplannen inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen.  U kunt informatie vinden over dit project op www.harmonieplein.info.

Zienswijzen

Vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met donderdag 30 mei 2019 kunt u schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op de ontwerpbestemmingsplannen. Uw schriftelijke zienswijze op de ontwerpbestemmingsplannen richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Zienswijze Harmonieplein”. Ook kunt u uw zienswijze indienen via het digitaal formulier zienswijze op bestemmingsplan indienen. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met het team ruimtelijke ontwikkeling.

Informatieavond

Op woensdag 8 mei is een inloopbijeenkomst in het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan 1 in Maarssen. De inloopbijeenkomst is van 19:00 uur tot 21:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt bij verschillende tafels informatie gegeven over de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn gebracht, het kindcentrum, het zuidblok, het noordblok en de openbare ruimte. Vooral over de inrichting van de openbare ruimte waaronder het dorpsplein willen we tijdens deze bijeenkomst informatie ophalen over de wensen vanuit de bewoners.

Gebiedsontwikkeling Harmonieplein

De gebiedsontwikkeling ligt in het hart van Maarssen-Dorp. De grenzen van het gebied zijn globaal de Bolensteinsestraat, de Bolensteinseweg, de Gaslaan en het Harmonieplein. Het doel van de gebiedsontwikkeling is een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp te realiseren. Er is ruimte voor verschillende centrumfuncties zoals wonen, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, lichte horeca en dienstverlening. Op het nieuwe plein is ruimte voor speelvoorzieningen en activiteiten zoals een weekmarkt. Op deze manier krijgt dit deel van het dorp een kwaliteitsimpuls. Op 7 maart 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het stedenbouwkundig plan “Harmonieplein”. Bewoners zijn betrokken bij de opstelling van dit stedenbouwkundig plan. De gebiedsontwikkeling is opgedeeld in 3 deelgebieden, namelijk Kindcentrum, Zuidblok en Noordblok. Voor de eerste twee deelgebieden zijn nu ontwerpbestemmingsplannen gemaakt.

RSS