Eerste editie van ‘Gast van de Raad’

Home > Inwoners > Nieuws > Eerste editie van ‘Gast van de Raad’

Eerste editie van ‘Gast van de Raad’

18 mei 2017 - Dinsdag 16 mei is voor de eerste keer ‘Gast van de Raad’ georganiseerd. Zes inwoners hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van burgemeester Marc Witteman om als gast aanwezig te zijn bij de raadsvergadering van die avond. Gast van de Raad is een initiatief van burgemeester Marc Witteman om inwoners op een speciale manier kennis te laten maken met het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

De gasten werden deze avond ontvangen door wethouder Franko Zivkovic en CDA-raadslid Siem Scherpenzeel. Voorafgaand aan de vergadering gaven beiden uitleg over de gemeenteraad. Zo vertelden ze onder meer wat het raadswerk inhoudt,  wat de verhouding is van de raad ten opzichte van de wethouders en hoe een vergadercyclus werkt.  Burgemeester Witteman kwam voor de raadsvergadering ook langs en vertelde vanuit zijn rol als voorzitter hoe de gemeenteraad werkt. Daarna gingen de wethouder en het raadslid  in op de agenda en de onderwerpen die besproken zouden worden.

Na de introductie konden de gasten op de publieke tribune de raadsvergadering volgen en kregen zij ook de vergaderstukken. Na afloop was er een nazit waarin werd teruggekeken op de vergadering. De reacties van de gasten waren over het algemeen positief. Ze hadden een ander beeld van de vergadering en de gemeenteraad. Eén gast gaf als reactie: 'Mooi voorbeeld van hoe de democratie in Nederland in elkaar zit'. Een andere gast reageerde: 'Wat fijn dat dit initiatief gestart is, zeker mee doorgaan'.

Gemeenteraad en ‘Gast van de Raad’

De gemeenteraad van Stichtse Vecht bestaat uit 33 raadsleden die om de vier jaar door de inwoners worden gekozen.De raad neemt beslissingen die voor inwoners van groot belang kunnen zijn.Onderwerpen die regelmatig aan bod komen in een raadsvergadering zijn onder andere de openbare ruimte, onderwijsbeleid, huisvesting en de zorg. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om nauw contact te onderhouden met haar inwoners en hen te betrekken bij wat er in hun gemeente speelt, zijn zij van harte welkom bij deze vergaderingen.

Wilt u een keer als speciale gast een openbare raadsvergadering bijwonen? U kunt zich dan aanmelden om deel te nemen aan het project ‘Gast van de Raad’. Voor elke raadsvergadering nodigt de gemeenteraad namelijk een aantal inwoners uit om op een speciale manier te komen kennismaken met het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Aanmelden kan door een mail te sturen naar gastvanderaad@stichtsevecht.nl. Bij voldoende ruimte nodigen we ook u graag uit als gast van de raad!

RSS
uw mening telt