Duidelijke taal van de gemeente

Home > Inwoners > Nieuws > Duidelijke taal van de gemeente

Duidelijke taal van de gemeente

4 juli 2019 - Ruim 60 belangstellenden mochten we afgelopen dinsdag 2 juli verwelkomen op onze inspiratiesessie over Duidelijke Taal. We organiseerden deze bijeenkomst omdat we het belangrijk vinden om duidelijke taal te spreken en te schrijven. Zo kunnen we de klanten zo goed mogelijk helpen.

Burgemeester Yvonne van Mastrigt trapte af. Zij legde uit waarom duidelijke taal zo belangrijk is. De aanwezigen hoorden vervolgens meer over de aanpak van het Taalhuis – een samenwerking tussen Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen en Welzijn Stichtse Vecht – en Leef Maatschappelijke Dienstverlening. Stichting Lezen & Schrijven ging in gesprek met een taalambassadeur. Dat is iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. Het was een openhartig gesprek. Veel aanwezigen hadden ook vragen voor de taalambassadeur. Daarna startte de jeukwoordenbingo. Van al die woorden die tijdens de bingo voorbijkwamen namen we ‘afscheid’. De winnaar ging er met een pot vol letterkoekjes vandoor. Lodewijk van Noort is landelijke campagneleider Direct Duidelijk en vertelde over zijn ervaringen met duidelijk taalgebruik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en gemeente Den Haag. Hij was ook naar Maarssen gekomen voor de ondertekening van de direct duidelijk-deal door onze gemeente.

Ondertekenen direct duidelijk-deal

Het ministerie van BZK en de Taalunie lanceerden op 31 oktober 2018 de campagne Direct Duidelijk. Het doel van Direct Duidelijk is zichtbaar maken hoe belangrijk duidelijke (overheids)communicatie is. Met de campagne wordt aandacht gevraagd voor heldere taal. Burgemeester Yvonne van Mastrigt en gemeentesecretaris Annette van Hussel ondertekenden tijdens de inspiratiessessie de direct duidelijk-deal. Zo laten we zien dat we duidelijke taal heel belangrijk vinden. En dat we actief het eigen taalgebruik willen verbeteren.

Geef de gemeente een schrijftip

Het blijft niet bij mooie woorden alleen. De burgemeester vertelde ook dat we inwoners en ondernemers vragen om de gemeente een schrijftip te geven. Wanneer we een brief of e-mail versturen met onbegrijpelijke woorden en zinnen, dan horen we dit graag. Zo kunnen we onze communicatie verbeteren. Meer over deze actie vindt u op www.stichtsevecht.nl/duidelijketaal.