Dijkverbetering van het waterleidingkanaal naast de Scheendijk

Home > Inwoners > Nieuws > Dijkverbetering van het waterleidingkanaal naast de Scheendijk

Dijkverbetering van het waterleidingkanaal naast de Scheendijk

31 januari 2019 - Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de dijkverbetering van de dijken (ca. 11 kilometer) langs het Waterleidingkanaal zodat de dijken de komende dertig jaar voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarnaast brengt Waternet ook oeverbeschoeiing aan of vervangt deze om afkalving van de oever tegen te gaan.

Vanaf november 2018 is gestart met het aanleggen van een aanvoerweg voor grondtransport en een depot (voor grond en materiaal) ter hoogte van de Nieuweweg. Deze zijn nodig om de dijkverbetering efficiĆ«nt te kunnen uitvoeren. Ondertussen zijn twee ploegen gestart met het aanbrengen van oeverbeschoeiing. 

Aanvoer zand en klei

Vanaf maandag 28 januari gaat de aannemer grond (zand en klei) vervoeren van het depot aan de Nieuweweg naar het noorden via een tijdelijke brug ter hoogte van Van Heusden Watersport. De aannemer gebruikt hiervoor een tractor en kiepwagens en zal dagelijks continu af en aan rijden. Tijdens deze werkzaamheden stoppen tijdelijk de grondwerkzaamheden op de Scheendijk ten noorden van de Laan van Gunterstein. Het continue grondtransport duurt tot 1 april. Tussen 1 april en 1 mei zijn er grondwerkzaamheden (waaronder transport) op de Scheendijk ten noorden van de Laan van Gunterstein. Tijdens de zomermaanden is er geen grondtransport. In september gaat de aannemer weer verder.

Parkeerplaatsen

In overleg met de gemeente is besloten om op de Scheendijk een aantal passeerplaatsen aan te leggen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De aanvoer van grond naar het depot blijft doorgaan. De grondwerkzaamheden op de Scheendijk ten zuiden van de Laan van Gunterstein gaan tijdens de zomermaanden door.

Overlast

Voor bewoners in de omgeving betekent het dat zij mogelijk hinder ondervinden van de zware vrachtwagens die grond brengen naar het depot ter hoogte van de Nieuweweg. Waternet kijkt samen met de aannemer continu hoe dit kan plaatsvinden zonder veel overlast voor de omgeving te veroorzaken. 

Meer informatie

Kijk op de website van Waternet voor actuele informatie over de dijkverbetering. Heeft u vragen, neem dan contact op met Rik van Harn per mail of via 06 20 031 232.

RSS