Buurtbemiddeling helpt de cirkel te doorbreken

Home > Inwoners > Nieuws > Buurtbemiddeling helpt de cirkel te doorbreken

Buurtbemiddeling helpt de cirkel te doorbreken

12 juli 2017 - De meeste inwoners van onze gemeente wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan ergernissen, zoals een blaffende hond of harde muziek. Kleine ergernissen die kunnen uitgroeien tot conflicten. Buurtbemiddeling kan helpen.

Bemiddelaars

Wanneer emoties hoog oplopen is het lastig om tot een gesprek komen. Buurtbemiddeling kan dan helpen om de cirkel te doorbreken. Buurtbemiddeling streeft naar herstel van communicatie zodat er gesproken kan worden over de overlast én over mogelijke oplossingen. Buurtbemiddeling geeft informatie en advies over hoe burenoverlast zelf aan te pakken is. Is dat niet voldoende dan kunnen getrainde vrijwilligers worden ingezet: de bemiddelaars.

Onder hun onafhankelijke, neutrale en vertrouwelijke begeleiding kunnen buren zelf tot een oplossing komen die door beiden gedragen wordt. Op deze manier wordt de leefbaarheid en veiligheid vergroot.

Zo vroeg mogelijk

Het is zinvol om in een zo’n vroeg mogelijk stadium Buurtbemiddeling in te zetten, de aanpak is dan het meest effectief. Politie, woningcorporaties en gemeente zijn samenwerkingspartners van Buurtbemiddeling en verwijzen door.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator van Buurtbemiddeling Kwadraad via buurtbemiddeling@kwadraad.nl  of 088 900 4000.

RSS
uw mening telt