Brug in Vreeland krijgt schilderbeurt

Home > Inwoners > Nieuws > Brug in Vreeland krijgt schilderbeurt

Brug in Vreeland krijgt schilderbeurt

27 september 2019 - Vanaf 1 oktober 2019 voert Straal- en Spuitbedrijf Van Ginkel onderhoudswerkzaamheden uit aan de Vreelandbrug in de Provincialeweg (N201) in Vreeland, in opdracht van de provincie Utrecht.

Alle stalen delen van de brug worden eerst grondig gereinigd en daarna opnieuw geschilderd, in dezelfde kleurstelling. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 15 november en kunnen buiten de spits vertraging geven voor het wegverkeer.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het reinigen, schuren, stralen en schilderen van alle stalen delen van de brug, zowel aan de boven- als aan de onderkant.
Om de hinder zo klein mogelijk te laten zijn, worden de werkzaamheden uitgevoerd op doordeweekse dagen, buiten de ochtend- en avondspits en na 20:00 uur. In de weekenden zijn er geen werkzaamheden.

Verkeersmaatregelen

Wegverkeer

Tijdens de werkzaamheden tussen 10:00 en 15:00 uur en na 20:00 uur, wordt ter plaatse van de brug één rijbaan afgesloten. Het verkeer wordt dan beurtelings over de andere rijbaan geleid. Ná 20:00 uur mag de weg in blokken van maximaal 10 minuten worden afgesloten. Van deze afsluitmogelijkheid wordt alleen gebruik gemaakt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering/voortgang van de werkzaamheden.

Scheepvaartverkeer

De doorvaart voor schepen is tijdens de werkzaamheden beperkt tot 3 periodes: tussen 10:00 en 10:30 uur, tussen 14:30 en 15:00 uur en tussen 17:30 en 19:00 uur. Als er in die periodes een boot aankomt, wordt de brug geopend.

Bereikbaarheid en hinder

Alle panden blijven bereikbaar. Tijdens de halve rijbaanafzetting kan er sprake zijn van vertraging voor het verkeer. Fietsers kunnen ongehinderd passeren en in geval van calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten een snelle doorgang.

RSS