Bomenkap onder hoogspanningsleidingen in Maarssenbroek

Home > Inwoners > Nieuws > Bomenkap onder hoogspanningsleidingen in Maarssenbroek

Bomenkap onder hoogspanningsleidingen in Maarssenbroek

17 januari 2019 (UPDATE) - Vanaf 28 januari gaat Stedin in het park Maarssenbroek een aantal bomen kappen die onder de hoogspanningsleidingen staan. Op 2 locaties in het parkgebied, bij Fazantenkamp en bij Valkenkamp, zijn maatregelen nodig. Voor de veiligheid is het van belang dat er voldoende afstand is tussen de bomen en het hoogspanningsnet. 

Aanleiding bomenkap

In juni 2018 vatten te hoge bomen vlam in het park bij Boomstede. Stroom kon overspringen van een, door de hitte laaghangende, leiding naar een te hoge boomtop.

Stedin beheert de hoogspanningsleidingen namens Tennet, de eigenaar van het Hoogspanningsnet. Jaarlijks controleren zij per locatie of er een veilige afstand is tussen de hoogspanningsleidingen en de bomen. De gemeente heeft in haar beheerplan opgenmen dat de hoge bomen in het gedeelte onder het hoogspanningsnet worden vernieuwd naar hakhoutbeplanting.

Hakhout in park Maarssenbroek

Hakhout is een bosvorm die tot de eerste helft van de vorige eeuw heel veel werd toegepast. Toen leverde dit bostype veel nuttige producten op, zoals bouwhout, palen en brandhout. Tegenwoordig worden veel bossen die voor hakhout bedoeld zijn in stand gehouden vanwege de hoge natuurwaarden. Hakhout wordt eens in de 4 tot 8 jaar tot op ongeveer kniehoogte afgezaagd. Zo wordt het risico van te hoge bomen onder de hoogspanningsleidingen vermeden.

Werkzaamheden

Vanaf 28 januari is Stedin in park Maarssenbroek aan het werk. Na het zaag- en opruimwerk van de gekapte bomen gaat de gemeente de vrijgekomen ruimte inplanten met boomsoorten die voor hakhoutbos geschikt zijn.

Meer informatie

Voor vragen kunt u Stedin mailen. Mocht u vragen hebben aan de gemeente, kunt u Jelle Niezing mailen.

RSS