Bezorging stempassen

Home > Inwoners > Nieuws > Bezorging stempassen

Bezorging stempassen

20 februari 2019 - Op woensdag 20 maart kunt u stemmen op de leden van de Provinciale Staten en op het algemeen bestuur van uw waterschap. Vanaf 26 februari vindt de bezorging plaats van de stempassen. Uiterlijk 6 maart heeft u uw stempas(sen) in huis. Daarbij treft u ook een brief van burgemeester Yvonne van Mastrigt aan over het belang om te gaan stemmen. U ontvangt 1 of 2 stempassen. We leggen het uit.

De Provinciale Statenverkiezingen, wie mag stemmen?

Voor de Provinciale Statenverkiezing mag iedereen stemmen die 18 jaar of ouder is op 20 maart 2019 en de Nederlandse nationaliteit bezit. Ook moet u op 4 februari 2019 ingeschreven staan als inwoner van gemeente Stichtse Vecht.

De waterschapsverkiezingen, wie mag stemmen?

Voor de waterschapsverkiezing mag iedereen stemmen die 18 jaar of ouder is op 20 maart 2019. Ongeacht de nationaliteit. Ook moet u op 4 februari 2019 ingeschreven staan als inwoner van gemeente Stichtse Vecht.

Stempas niet ontvangen, kwijt of beschadigd

Heeft u geen brief met stempas ontvangen? Of is uw stempas beschadigd of kwijtgeraakt? U kunt dan na 6 maart een nieuwe stempas aanvragen. Digitale of schriftelijke aanvragen moeten uiterlijk 15 maart bij de gemeente ontvangen zijn. Een persoonlijke aanvraag kunt u tot uiterlijk 19 maart 12:00 uur met een kopie van een identiteitsbewijs bij Bureau Verkiezingen doen op de Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Contact & openingstijden.

RSS