Bestemmingsplan Veenkade 8 te Maarssen vastgesteld

Home > Inwoners > Nieuws > Bestemmingsplan Veenkade 8 te Maarssen vastgesteld

Bestemmingsplan Veenkade 8 te Maarssen vastgesteld

5 december 2018 - Op 20 november 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Veenkade 8 te Maarssen ongewijzigd vastgesteld. Het betreft een zogenaamd postzegel bestemmingsplan voor de percelen Veenkade 8 en 10 in Maarssen.

Het bouwvlak voor het perceel Veenkade 8 is aangepast om de verplaatsing van de woning mogelijk te maken. Het aantal woningen neemt niet toe. Vanwege de aanpassing van het bouwvlak bij nummer 8 was het ook nodig een kleine aanpassing te doen aan de regeling voor Veenkade 10.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het kenmerk is NL.IMRO.1904.BPVeenkade8MRS-VG01. Het bestemmingsplan is ook op papier in te zien tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 7 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 voor 6 weken ter inzage. In deze 6 weken kan er beroep ingesteld worden. Dit kan als u eerder een zienswijze heeft ingediend of als u bezwaar heeft tegen de aanpassingen die door de gemeenteraad zijn gedaan bij de vaststelling. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

RSS