Actualisatie woonvisie 2017- 2022

Home > Inwoners > Nieuws > Actualisatie woonvisie 2017- 2022

Actualisatie woonvisie 2017- 2022

21 maart 2019 - Het college van B&W legt binnenkort de geactualiseerde woonvisie aan de raad voor. Hierin wordt sterk ingezet op het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor alle inwoners van Stichtse Vecht. Er wordt waar mogelijk actief gestuurd op het vergroten van het aanbod huurwoningen en het verduurzamen van de bestaande woningmarkt. Zo wordt er gestuurd op vaste percentages bij nieuwbouw voor sociale huur en midden huur.

RSS