28 juni: veteranenontvangst

Home > Inwoners > Nieuws > 28 juni: veteranenontvangst

28 juni: veteranenontvangst

13 juni 2018 - Donderdag 28 juni ontvangt burgemeester Witteman de veteranen die in Stichtse Vecht wonen. De bijeenkomst is een eerbetoon aan onze veteranen die bijgedragen hebben aan de vrede, vrijheid en veiligheid die nu voor iedereen zo vanzelfsprekend zijn. De informele ontvangst vindt plaats van 17:00 tot 20:00 uur in ’t Zand, Harmonieplein 4 in Maarssen.

Volgens de veteranenwet zijn veteranen militairen, gewezen militairen, of de gewezen dienstplichtigen, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorden tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden hebben gediend onder oorlogsomstandigheden, dan wel hebben deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van de minister van Defensie is aangewezen.

De uitnodigingen zijn intussen verzonden. Bij het uitnodigen van de veteranen worden de adresgegevens eenmalig per jaar opgevraagd uit het Veteranenregister, dat wordt bijgehouden door het Veteraneninstituut. Echter, niet alle veteranen die in Stichtse Vecht wonen zijn bekend bij het Veteraneninstituut. Ook zij zijn van harte welkom!

Heeft u geen uitnodiging ontvangen en bent u veteraan zoals boven omschreven met de Nederlandse nationaliteit? En heeft u het Koninkrijk gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband’, zoals de minister van Defensie dat omschrijft? Meldt u zich dan vóór 21 juni aan via 14 0346 of kabinet@stichtsevecht.nl  o.v.v ‘Veteranenontvangst’.

RSS