Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

 • Rioolwerkzaamheden en reconstructie Herenweg / Gageldijk Maarssen

  2 april 2019 - Vanaf 23 april 7:00 uur tot en met naar verwachting 31 maart 2020 wordt zowel de Herenweg als de Gageldijk in fases afgesloten.

 • Groot onderhoud A2 Breukelen

  24 april 2019 (update) -  Vooruitlopend op het grote asfaltonderhoud van de A2 dat in de zomer gepland staat, worden de af- en toeritten van de A2 bij Loenen, Breukelen en Maarssen een paar nachten/avonden afgesloten. Dit vanwege voorbereidende werkzaamheden. Vanaf mei volgen er weekendafsluitingen, waarbij het groot onderhoud zelf uitgevoerd wordt.

 • Programma Koningsdag 2019

  24 april 2019 - Op zaterdag 27 april vieren we Koningsdag. Ook in Stichtse Vecht worden er ter gelegenheid van de verjaardag van de Koning leuke dingen georganiseerd door de verschillende Oranjeverenigingen. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die bij ons bekend zijn. We wensen u een gezellige dag toe!

 • Koningsdag 2019: strenger handhaven voor een feestelijk en veilig samenzijn

  24 april 2019 - Zaterdag 27 april staat Nederland, en ook Stichtse Vecht, weer in het teken van vele oranje activiteiten en festiviteiten. Afgelopen jaren is echter gebleken dat niet alle evenementen een vergunning hadden. Er is daarom besloten om dit jaar strenger hierop te handhaven.

 • Gedecoreerdenmiddag op 11 juli 2019

  De gedecoreerdenmiddag (voor inwoners met een lintje) vindt plaats op donderdag 11 juli 2019.

 • Wilt u contact met de gemeente? Mail dan!

  23 april 2019 - Door omstandigheden is de gemeente vandaag telefonisch niet goed bereikbaar.

 • Werk aan de weg Maarssen: Om en om regeling Dr. Plesmanlaan

  23 april 2019 - Op dinsdag 30 april wordt er van 7:30 tot 17:00 uur op de Dr. Plesmanlaan tussen de M.A. de Ruyterstraat en de Jan van Galenstraat een tijdelijke om- en om regeling voor verkeer ingezet. Dit vanwege werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk waarbij een verdeelkast wordt geplaatst.

 • Afvalscheidingsstations gesloten op Koningsdag

  23 april 2019 - Op zaterdag 27 april is het Koningsdag. Alle afvalscheidingsstations in Stichtse Vecht zijn dan gesloten.

 • Maatregelen overlast Breukelen-Noord

  19 april 2019 - De afgelopen periode hebben omwonenden ernstige overlast ervaren van rondhangende jongeren rondom de speeltuin op de hoek van de Schepersweg en de Vrijheidslaan in Breukelen-Noord. Tijdens een bijeenkomst op woensdag 17 april is burgemeester Van Mastrigt in gesprek gegaan met de bewoners en zijn de maatregelen bekend gemaakt om de overlast terug te dringen.

 • Gebiedsontwikkeling Harmonieplein

  17 april 2019 - Op 9 april heeft het college besloten om de ontwerpbestemmingsplannen voor het “Kindcentrum” en voor het “Zuidblok” ter inzage te leggen. Deze bestemmingsplannen gaan over de gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein. De ontwerpbestemmingsplannen liggen vanaf vrijdag 19 april tot en met donderdag 30 mei 2019 ter inzage.

 • Inloopbijeenkomst omgekeerd inzamelen (Loenen aan de Vecht)

  17 april 2019 - Op 18 april 2019 is de eerste bijeenkomst in Loenen aan de Vecht over het omgekeerd inzamelen. Locatie is Cultureel Centrum ’t Web. Inwoners van Loenen aan de Vecht kunnen binnenlopen tussen 16:00 en 20:00 uur.

 • Werk aan de weg Kockengen: vervangen spoorrails bij overgang

  In de nacht van 29 op 30 april wordt er nogmaals gewerkt aan de spoorwegovergang bij de Laag Nieuwkoopsebuurtweg te Kockengen.
  De werkzaamheden starten om 01:00 uur en duren tot 05:00 uur. De spoorrails aan de andere zijde bij deze overgang worden vervangen.

 • Koningsdag 2019 in Stichtse Vecht

  15 april 2019 - Veel verschillende kernen in Stichtse Vecht organiseren activiteiten ter ere van Koningsdag. Deze festiviteiten vinden plaats op 27 april, maar ook op de dagen ervoor en erna is er van alles te doen in onze gemeente.

 • Bezwaarschriften Belastingen tussen 14 en 19 maart 2019 mogelijk niet ontvangen

  11 april 2019 - Door een technisch probleem heeft Belastingen SWW tussen 14 en 19 maart 2019 geen online bezwaarschriften ontvangen. Bezwaarmakers hebben wel een ontvangstbevestiging gekregen, maar het bezwaarschrift blijkt niet op opgeslagen te zijn op de server van Belastingen SWW.

 • 4 scenario’s voor de Hazeslinger in Breukelen

  11 april 2019 - Tijdens de informatieve commissievergadering van dinsdag 16 april worden de commissieleden en geïnteresseerden geïnformeerd over de herinrichting van de Hazeslinger in Breukelen.

 • Spreekrecht voor inwoners

  11 april 2019 - Iedere inwoner, organisatie, en ondernemer kan gebruik maken van het spreekrecht. Hiermee kunt u tijdens een commissie- en een raadsvergadering de gemeenteraad laten weten hoe u er over denkt.

 • Rectificatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noord’’

  16 april 2019 -  Rectificatie op de bekendmaking in de Staatscourant en Gemeenteblad van 11 april 2019, nr. 20814. Bij het beschikbaar stellen van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noord”, 2de bestuurlijke lus op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn technische problemen ontstaan. Hierdoor ontbraken de bijlagen en de afbeeldingen van de toelichting. Het bestemmingsplan gaat daarom een week later ter inzage. Hieronder nogmaals de volledige bekendmaking met de aangepaste data van terinzagelegging.

 • Help mee aan een sterke basis

  11 april 2019 - In een Vriendenclub komen 2 tot 6 hulpvragers bij elkaar, begeleid door een vrijwilliger van Handjehelpen. Ze hebben gelijke interesses, zoals spelletjes doen of samen koken en eten. Zo kunnen de hulpvragers elkaar gezelligheid en steun bieden. Handjehelpen helpt bij het vormen van de groep, zodat iedereen er zich prettig bij voelt.

 • Acties voor een groene tuin

  10 april 2019 - Wil jij leuke inspiratie voor je tuin ontvangen? Kom zaterdag 13 april met het hele gezin langs op de weekmarkt in Bisonspoor. Maak zaadbommetjes, ontvang nuttige informatie en doe mee met de regenton-raadactie en win een leuke goodiebag.

 • Openingstijden gemeentekantoor Paasweekend

  10 april 2019 - Op Goede Vrijdag, 19 april, is het gemeentekantoor van 8:30 tot 17:00 uur geopend. Op maandag 22 april is het Tweede Paasdag. Dan zijn wij gesloten.

 • Eigentijds wonen op een historische plek

  10 april 2019 - Op een unieke plek, langs de Dorpsstraat in het rustige dorp Nigtevecht, is ruimte voor vier kavels. Hier kunt u uw woonwens realiseren.

 • Werkzaamheden A2 tussen Holendrecht en Leidsche Rijntunnel vanaf 8 april

  9 april 2019 - Op maandag 8 april startte het groot onderhoud aan de A2 tussen Holendrecht en de Leidsche Rijntunnel. De werkzaamheden die hinder voor het verkeer opleveren, vinden alleen ’s nachts en in 9 weekenden tussen mei en september plaats. Tijdens de werkzaamheden zijn minder rijstroken beschikbaar en diverse op- en afritten zijn afgesloten. Naar verwachting is het werk in september afgerond.

 • Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor voor beroep ter inzage

  9 april 2019 - Dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor vastgesteld. Het definitieve bestemmingsplan ligt van 10 april tot en met 22 mei voor beroep ter inzage. Het bestemmingsplan gaat over de herontwikkeling van de parkeergarage (P2) met kantoortoren, samen met het tankstation en de garage. Ook de parkeerplaats (P3) achter de HEMA hoort erbij. Er zijn door de omgeving 31 zienswijzen ingediend. Samen met de uitvoerige behandeling in de commissie Fysiek domein heeft dit bijgedragen aan aanpassing van het bestemmingsplan.

 • Update bouw viaduct Willy Posthumushaghe

  4 april 2019 - Om een viaduct in de Willy Posthumushaghe in Vleuten te bouwen, komt er vanaf half april 2019 een tijdelijke omleidingsroute. De onderbaan van de omleidingsweg is inmiddels gelegd. In week 16 (vanaf 15 april) staan de asfalteringswerkzaamheden van de omleiding gepland. En daarna kan de weg gebruikt worden. De omleidingsroute geldt voor fietsers, de bus en het autoverkeer.

 • Archiefmateriaal gezocht

  4 april 2019 - Gemeente Stichtse Vecht doet mee met een landelijk initiatief van het Nationaal Archief om periodiek lokale hotspots aan te wijzen, waarvan we naast ons eigen gemeentearchief ook particulier archief over willen verzamelen. Om op die manier een volledig beeld te behouden van belangrijke gebeurtenissen in de gemeente. De hotspots van gemeente Stichtse Vecht uit 2017 en 2018 zijn vastgesteld.

 • Wegwerkzaamheden aan Rijksstraatweg (N402) in Nieuwersluis

  3 april 2019 - In de avond/nacht van 8 op 9 april 2019 voert de provincie Utrecht een asfaltreparatie uit aan de Rijksstraatweg. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het weggedeelte ter hoogte van de Penitentiaire Inrichting, over een lengte van ongeveer 150 meter. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet een gedeelte van de Rijksstraatweg worden afgesloten voor al het verkeer.

 • Vrijwilligersmedailles en jaartekens voor oud-leden van de SGG Maarssen

  3 april 2019 - Op woensdagmiddag 3 april heeft burgemeester Yvonne van Mastrigt 6 vrijwilligersmedailles en 3 jaartekens uitgereikt aan 9 oud-leden van de Snelle Geneeskundige Groep Maarssen (SGG). De uitreiking vond plaats in de trouwzaal van Goudestein. 

 • GFT-afval alsnog opgehaald in Loenen aan de Vecht en omgeving

  29 maart 2019 - In Loenen a/d Vecht en omgeving zijn gisteren niet overal de GFT-bakken geleegd door de afvalinzamelaar. Dit gaat vandaag alsnog plaatsvinden. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

 • Gemeenteraadsvergadering 2 april

  28 maart 2019 - Op dinsdag 2 april vergadert de gemeenteraad onder andere over het spreekrecht van inwoners.

 • Externe procesbegeleider voor burgerinitiatief Atlantische buurt

  28 maart 2019 - Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt heeft Theo van Eijk, als externe procesbegeleider, de opdracht gegeven om in gesprek te gaan met de partijen die betrokken zijn bij het burgerinitiatief Atlantische Buurt.

 • Ontwerpwijzigingsplan Tuinbouwweg 7 in Maarssen ter inzage

  28 maart 2019 - Het ontwerpwijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 7’ in Maarssen wordt op 29 maart door het college van burgemeester en wethouders ter inzage gelegd. In dit ontwerpwijzigingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Het agrarisch bedrijf is namelijk beëindigd. De bestemmingswijziging maakt het mogelijk om op de locatie te wonen zonder een agrarisch bedrijf te voeren.

 • Acties tegen wateroverlast

  28 maart 2019 - Stichtse Vecht vraagt aandacht voor de landelijke actie: ‘Maand van de Watervriendelijke tuin’. Inwoners met een tuin worden uitgedaagd om na te denken over het nut en de noodzaak van water- en hittebestendige tuinen. Vragen als: ‘Wat houdt een watervriendelijke tuin precies in?’ en ‘Waar kan ik het beste beginnen?’ worden beantwoord. Er zijn verschillende acties, leuke activiteiten en natuurlijk flinke kortingen.

 • Tussenstand na 1 jaar nota Een Sterke Basis

  28 maart 2019 - Mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Elkaar helpen als dat nodig is. Dat vinden we belangrijk. Daarom heeft Stichtse Vecht een speciaal budget om  projecten te betalen die mensen samenbrengen om sterker in de schoenen te kunnen staan. In 2018 dienden inwoners en organisaties diverse ideeën in voor dit soort projecten. Dat blijkt uit de Tussenstand die het college van B&W aanbiedt aan de gemeenteraad.

 • Terugblik bijeenkomst zonnepanelen op bedrijfsdaken

  28 maart 2019 - Op 21 maart 2019 vond de bijeenkomst Zonnepanelen op bedrijfsdaken plaats bij Bouwbedrijf van Schaik in Breukelen. De bijeenkomst werd georganiseerd door Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OVSV), Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en Gemeente Stichtse Vecht. Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen geïnformeerd over de mogelijkheden omtrent zonnepanelen. Achtergrondinformatie werd afgewisseld met praktische voorbeelden om de aanwezige vertegenwoordigers van de bedrijven te inspireren en te informeren.

 • Werkzaamheden hoek winkelcentrum Bisonspoor bij de Dirk

  27 maart 2019 - Vanaf 8 april start Stedin, in opdracht van Wintertrust, met werkzaamheden op de hoek van het winkelcentrum Bisonspoor, ter hoogte van grillroom De Nijl en links van de ingang van supermarkt Dirk. Voor de uitbreiding van het winkelcentrum moeten er kabels worden vervangen. De werkzaamheden duren 5 weken.

 • Gratis een zak compost van 40 liter

  26 maart 2019 - Ook dit jaar wil gemeente Stichtse Vecht u bedanken voor het gescheiden aanbieden van uw gft. Als dank kunt u op 30 maart 2019 weer een gratis zak compost ophalen op vertoon van de bon in de VARnws van week 13.

 • Maarssen-Dorp: Herbestrating Friezenstraat

  26 maart 2019 - Van 1 april 7:00 uur tot en met 17 mei 17:00 uur wordt de gehele Friezenstraat in fases afgesloten.

 • Nigtevecht: Aanleg waterleiding Dorpsstraat 2 april

  26 maart 2019 - Op 2 april wordt van 8:00 tot en met 16:00 uur een gedeelte van de Dorpsstraat, ter hoogte van huisnummer 30, afgesloten.

 • Vreeland: Kabelwerkzaamheden Kleizuwe 28 maart

  26 maart 2019 - Op 28 maart, van 8:00 tot 16:00 uur wordt een deel van de Kleizuwe afgesloten ter hoogte van nummer 103-105.

 • Voorlopige uitslagen verkiezingen Provinciale Staten in Stichtse Vecht

  21 maart 2019 - Op woensdag 20 maart waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. De voorlopige uitslagen van de Provinciale Staten zijn op partijniveau bekend. Op 21 maart wordt er centraal geteld op kandidaatniveau in de OVVO/ de Kroon sporthal in Maarssen. Het is de eerste keer dat Stichtse Vecht meedoet aan de proef om de stemmen centraal te tellen.

 • Plek voor gierzwaluw binnen project Merenhoef

  21 maart 2019 - Deze week zijn er 10 extra woningen gerealiseerd binnen het project Merenhoef in Maarssen.

 • Actualisatie woonvisie 2017- 2022

  21 maart 2019 - Het college van B&W legt binnenkort de geactualiseerde woonvisie aan de raad voor. Hierin wordt sterk ingezet op het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor alle inwoners van Stichtse Vecht. Er wordt waar mogelijk actief gestuurd op het vergroten van het aanbod huurwoningen en het verduurzamen van de bestaande woningmarkt. Zo wordt er gestuurd op vaste percentages bij nieuwbouw voor sociale huur en midden huur.

 • Gemeente Stichtse Vecht vernieuwt het standplaatsenbeleid

  21 maart 2019 - Binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn een aantal locaties aangewezen voor standplaatshouders. De wijze van toekenning van standplaatsvergunningen gaat op de schop om tegemoet te komen aan wensen die leven bij winkeliers, standplaatshouders en inwoners. De voornaamste veranderingen zijn dat bij nieuwe vergunningen bestaande standplaatshouders geen voorrang meer krijgen voor een specifieke plek, dat de grootte van de plek gemaximeerd is op 25 vierkante meter, dat er een maximum komt van 2 dagen per week, per branche, per locatie en er komen twee verschillende precariotarieven.

 • Gemeenteraad bezoekt Kockengen Waterproof

  21 maart 2019 - Op zaterdag 16 maart heeft de gemeenteraad onder de optimale omstandigheden van het regenachtige weer, een bezoek gebracht aan het project Kockengen Waterproof. Dit grootschalige herstelplan voor Kockengen is bedoeld om wateroverlast te voorkomen bij regen.

 • Via Kansis werkervaring opdoen bij Kuehne + Nagel

  21 maart 2019 - Woensdag 20 maart bezochten wethouders Jeroen Willem Klomps en Maarten van Dijk samen met Thomas van Waardhuizen, directeur Kansis, Kuehne + Nagel op de vestiging in Utrecht. Vol enthousiasme en trots leidde Egon Walboomer, National Copack manager van Kuehne + Nagel, het gezelschap rond. Zo konden Van Dijk en Klomps met eigen ogen bij Kuehne + Nagel zien hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via Kansis met veel plezier werken en werkervaring opdoen.

 • Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart

  21 maart 2019 - Komende zaterdag is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen activiteiten om samen hun straat of buurt schoon te houden. Zwerfafval hoort immers niet in de natuur en in een schone omgeving is het prettiger wonen. Ook kinderburgemeester Britt Klomp en wethouder Maarten van Dijk steken deze Landelijke Opschoondag hun handen uit de mouwen op diverse locaties in Stichtse Vecht.

 • Gemeente Stichtse Vecht timmert aan de weg met Wet natuurbescherming

  20 maart 2019 - Gemeenten die zich het hoofd breken over hoe ze natuur kunnen beschermen zonder dat het klauwen met geld en zeeën van tijd kost, kunnen hun licht opsteken bij ambtenaren Loes van de Craats en Cees van der Weerd van de gemeente Stichtse Vecht.

 • Volg ons live-blog over de verkiezingen

  20 maart 2019 - Vandaag vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen plaats. Via ons live-blog blijft u op de hoogte hoe de verkiezingen in Stichtse Vecht verlopen.

 • Stemmen voor het Europees Parlement door niet-Nederlanders

  18 maart 2019 - Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

 • Werk aan de weg Nigtevecht: Aanleg nieuwe wateraansluiting

  18 maart 2019 - Op donderdag 21 maart wordt de Vreelandseweg ter hoogte van huisnummer 47a afgesloten, voor een nieuwe wateraansluiting. Dit duurt van 7:00 tot 17:00 uur.

 • De heer Kwakkenbos verrast met een Koninklijke onderscheiding

  15 maart 2019 - Op vrijdag 15 maart heeft de heer R.C.J. (Ruud) Kwakkenbos een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn vele vrijwilligerswerk. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Yvonne van Mastrigt heeft de versierselen opgespeld. Door persoonlijke omstandigheden heeft de uitreiking eerder plaatsgevonden dan gepland. Voor de heer Kwakkenbos was de komst van de burgemeester een verrassing.

 • Inwoners heel tevreden over contact met gemeente

  14 maart 2019 - Inwoners zijn over het algemeen heel tevreden over de eerstelijns dienstverlening van de gemeente in 2018. De gemeente krijgt hiervoor een 8,3. Dit blijkt uit de resultaten van de eigen continue klanttevredenheidsmetingen die de gemeente vorig jaar heeft uitgevoerd. Bij de eerstelijns dienstverlening gaat het om vragen en verzoeken die direct door medewerkers aan de balie en het Klant Contact Centrum kunnen worden afgehandeld. Er is vooral veel waardering voor de persoonlijke contacten aan de balie (8,7) en telefoon (8,3) en de beantwoording van vragen op de sociale mediakanalen (7,4) en via e-mail (7,2). 

 • Werk aan de weg Maarssen: Renovatie van woningen

  6 maart 2019 - In de periode van 11 maart tot en met 5 april en van 15 april tot en met 3 mei worden er renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de woningen in de M.H. Trompstraat te Maarssen. De werkzaamheden starten op werkdagen van 7:00 en duren tot 17:00 uur.

 • Nieuw in Stichtse Vecht: de Wooncoach Senioren

  5 maart 2019 - Bent u woonachtig in Maarssen, Maarssenbroek of Tienhoven in een grote sociale huurwoning of in het bezit van een eigen woning? En heeft u wel eens gedacht dat de woning niet meer zo geschikt is en niet meer past bij uw wensen en behoeften? Maar ziet u op tegen het vooruitzicht om te verhuizen of u weet niet goed hoe u moet beginnen? De Wooncoach kan u helpen met advies en het zetten van de juiste stappen. Deze dienstverlening is kosteloos en vrijblijvend en is mogelijk gemaakt door woningcorporatie Portaal en gemeente Stichtse Vecht voor de duur van (voorlopig) twee jaar tot 1 maart 2021.

 • Concept toekomstvisie Scheendijk

  22 februari 2019 - Op dinsdag 19 februari heeft het College de concept toekomstvisie Scheendijk-Noord vastgesteld. Donderdag 21 februari is deze besproken met inwoners en ondernemers van Scheendijk-Noord.

 • Belastingaanslag 2019

  19 februari 2019 - De belastingaanslagen van Belastingen SWW met daarin de Waardering onroerende zaken (WOZ) en gebruikersbelasting (afvalstoffenheffing en rioolheffing) zijn verstuurd.

 • Zesde Beursvloer Stichtse Vecht op 20 juni 2019

  13 februari 2019 - Op donderdagmiddag 20 juni 2019 is het zover; voor de zesde keer is er een bruisende Beursvloer in Stichtse Vecht. De organisatie is blij dat het evenement weer kan worden gehouden bij Kansis (voorheen Pauw Bedrijven) op de Corridor in Breukelen. Bedrijven (klein en groot), alle maatschappelijke organisaties, verenigingen, clubs en instellingen uit de gemeente zijn van harte welkom om hieraan mee te doen.

RSS