Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

 • Baggerwerk Oostelijke Vechtplassen prioriteit

  14 december 2018 - De omvangrijke baggerwerkzaamheden in de Loosdrechtse plassen en de Drecht (Loosdrecht) worden zo vlot mogelijk uitgevoerd. Dit gebeurt door de te baggeren locaties ‘op te knippen’ en de werkzaamheden te faseren. De uitvoering start halverwege 2020. De werkzaamheden worden komend jaar voorbereid.

 • Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor rond de feestdagen

  13 december 2018 (update) - Rond de feestdagen is het gemeentekantoren op andere tijdstippen geopend dan u gewend bent. In het onderstaande overzicht ziet u de afwijkende openingstijden:

 • Wethouder Van Liempdt treedt af

  13 december 2018 - Wethouder Frank van Liempdt van Stichtse Vecht heeft vanavond in een ingelaste raadsvergadering ontslag genomen als wethouder van Stichtse Vecht. Dit deed hij na een aangenomen motie van wantrouwen aan zijn adres. Aanleiding is een onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar een vermoeden van integriteitsschending. De conclusie van het onderzoek luidt dat wethouder Van Liempdt met zijn bemoeienis rondom de verhuur van de brugwachterswoning in Maarssen-Dorp de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt.

 • Gemeenteraadsvergadering 18 december

  13 december 2018 - Op 18 december vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan o.a. het bestemmingsplan Zogweteringlaan, Maarssen en de motie 'Budgetten bestrijding kinderarmoede'.

 • Wijzigingen in portefeuilleverdeling college B&W

  13 december 2018 - Het college van B&W heeft vandaag, donderdag 13 december, een besluit genomen over een tijdelijke waarneming van de portefeuille van wethouder Frank van Liempdt die 12 december zijn ontslag heeft ingediend.

 • Regeling feestdagen en nieuw tarief regiotaxi

  13 december 2018 - Reizigers die gebruik maken van de regiotaxi in Stichtse Vecht, moeten tijdens de feestdagen op tijd reserveren. Op Oudejaarsavond kan er na 20:00 uur niet meer gebruik gemaakt worden van de regiotaxi.

 • Werkzaamheden zebrapaden Safariweg uitgelopen

  12 december 2018 - Maandagavond 10 december zijn voorlopige aanpassingen gemaakt aan het kruispunt ingang Antilopespoor en de nieuwe parkeergarage Bisonspoor. Hier staan nu blokken die het verkeer beter begeleiden. Verkeer komende vanaf het station naar de wijk Antilopespoor neemt voortaan de lus ter hoogte van het politiebureau om de wijk in te komen. Door het slechte weer is niet al het werk uitgevoerd. De verlichting van de zebrapaden wordt maandag 17 december afgemaakt.

 • Start veiligheidssnoei bomen

  12 december 2018 - Deze week is de groenaannemer van de gemeente gestart met het snoeien van de bomen die vanuit veiligheidsoverwegingen onderhoud nodig hebben. Dood hout, slecht aangehechte takken, te zware takken en takken die op de een of andere manier een risico (kunnen) vormen, worden in deze veiligheidssnoei verwijderd.

 • Een kerstboom ruilen voor een lot?

  12 december 2018 - Wanneer de feestdagen achter de rug zijn, start in Stichtse Vecht weer de jaarlijkse kerstboominzameling. Ben je 16 jaar of jonger, dan krijg je voor iedere ingeleverde kerstboom een lot. Met dat lot zijn leuke prijzen te winnen. Zamel dus zoveel mogelijk kerstbomen in en wie weet win jij een geheel verzorgde dag naar Dierenpark Amersfoort plus een cadeaubon van Intertoys ter waarde van € 50. De drie hoofdprijs winnaars gaan op zaterdag 9 februari 2019 gezamenlijk naar Dierenpark Amersfoort.

 • Ruimere winkelopenstelling op zondag

  13 december 2018 - Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de Winkeltijdenverordening zodanig aan te passen, dat alle winkels in de gemeente elke zondag open mogen van 10.00 tot 20.00 uur. Het is aan de ondernemers zelf of zij van deze mogelijkheid gebruik willen maken. Met de verruiming van de winkeltijden komt het college tegemoet aan de wensen van veel ondernemers.

 • Geen groen licht voor Bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum

  6 december 2018 - De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Breukelen-Centrum gaat niet van start.

 • Kinderburgemeester zet zich in voor Jeugdfonds Sport

  6 december 2018 -  Doe mee met de Rotary Santa Run en help een kind in Stichtse Vecht sporten! Met deze oproep zet kinderburgemeester Britt Klomp zich in voor het Jeugdfonds Sport in Stichtse Vecht.

 • Nieuwe heester voor het goede doel

  6 december 2018 - Gerard van Buiten uit Maarssenbroek ontdekte in het openbaar groen een bijzondere heester. Als plantenkenner vermoedde hij dat het een toevallige afwijkende vorm betrof van een vaker in tuinen en openbaar groen toegepaste heester, de Clerodendron trichotomum. In het Nederlands wordt de heester kansenboom genoemd.

 • Kerstboominzameling 2020

  6 december 2018 - De manier waarop wij kerstbomen inzamelen in Stichtse Vecht gaat veranderen. De kerstboominzameling met de loterij voor kinderen tot 16 jaar is een geliefde traditie. Toch loopt de interesse van de jongeren langzaam terug en worden er steeds minder kerstbomen ingeleverd. De gemeente gaat daarom op zoek naar een efficiënte manier die beter past bij de huidige situatie.

 • Informatieve commissievergaderingen 11 december

  6 december 2018 - Op dinsdag 11 december staan er 2 informatieve commissievergaderingen gepland.

 • Volgende stap naar herontwikkeling Buitenplaats Doornburgh

  5 december 2018 - MeyerBergman Erfgoed en gemeente Stichtse Vecht hebben vandaag een intentieovereenkomst ondertekend voor de verdere ontwikkeling van Buitenplaats Doornburgh in Maarssen-Dorp. Daarmee komt de herontwikkeling van deze buitenplaats aan de Vecht weer een stap dichterbij. De intentieverklaring betreft afspraken om te komen tot renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw van andere gebouwen op de buitenplaats. 

 • Bestemmingsplan Straatweg 66 te Breukelen vastgesteld

  5 december 2018 - Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Straatweg 66 te Breukelen en betreft het voormalige kantoorpand van de Milieudienst. Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel van een kantoorfunctie naar een woongebied.

 • Bestemmingsplan Veenkade 8 te Maarssen vastgesteld

  5 december 2018 - Op 20 november 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Veenkade 8 te Maarssen ongewijzigd vastgesteld. Het betreft een zogenaamd postzegel bestemmingsplan voor de percelen Veenkade 8 en 10 in Maarssen.

 • Schoon en veilig het nieuwe jaar in

  5 december 2018 - Oud en Nieuw is een groot feest waar we met zijn allen van genieten. Maar al dat vuurwerk zorgt ook voor veel rommel op straat. Is de laatste vuurpijl uitgedoofd? Ruim dan direct het vuurwerkafval op zodat het niet blijft liggen op straat. Denk daarbij ook aan vuurwerk dat niet is afgegaan. Zo begint 2019 opgeruimd en veilig.

 • Koninklijke onderscheiding voor inkoophoogleraar Arjan van Weele uit Maarssen

  4 december 2018 - Maarssen kreeg er een Officier in de Orde van Oranje-Nassau bij. In verband met zijn pensionering nam prof. dr. Arjan van Weele op vrijdag 30 november afscheid als hoogleraar Inkoopmanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven. Burgemeester Yvonne van Mastrigt speldde hem daar de Koninklijke onderscheiding op.

 • Koninklijke onderscheiding voor postcommandant Herman Lokhorst uit Breukelen

  4 december 2018 - Op zaterdag 1 december ontving Herman Lokhorst, inwoner van Breukelen, een Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten bij de brandweer Breukelen. De uitreiking vond plaats tijdens zijn afscheidsreceptie in de brandweerkazerne.

 • Ophalen GFT-afval niet in week 49 maar in week 51

  4 december 2018 - In de maand december wordt het groente, fruit en tuinafval niet in week 49 opgehaald (3–7) december, maar in week 51 (17-21december). U vindt deze datum ook op www.stichtsevecht.nl/afvalwijzer

 • Nieuw asfalt voor Cronenburgherbrug in Loenen aan de Vecht

  28 november 2018 - Tussen 12 en 17 december krijgt de Cronenburgherbrug in Loenen aan de Vecht een nieuwe laag asfalt. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet de brug worden afgesloten. De afsluiting geldt zowel voor het wegverkeer als voor het vaarverkeer.

 • Vervolg project Geluidswal in andere wijken

  28 november 2018 - Op veel plekken langs de geluidswal in Maarssenbroek gebruiken bewoners een stukje gemeentegrond, direct grenzend aan hun tuin. Hierdoor zijn niet alle (transport)leidingen van diverse nutsbedrijven bereikbaar. De gemeente Stichtse Vecht wil de kabels en leidingen langs de geluidswal Maarssenbroek weer veilig en toegankelijk maken. Ook wil ze voor het grondgebruik bij de geluidswal Maarssenbroek goede afspraken maken. 

 • Pont Nigtevecht tijdens kerstperiode uit de vaart

  28 november 2018 - Van 17 december tot en met 3 januari gaat het pontje in Nigtevecht uit de vaart voor groot onderhoud.

 • Burgemeester ontdekt met scholieren het erfgoed van Nyenrode

  23 november 2018 - Op donderdagmiddag 22 november kwamen leerlingen van havo 2 van RSG Broklede uit Breukelen op de fiets aan op Nyenrode. Vanuit haar kennismaking met de gemeente vergezelde burgemeester Yvonne van Mastrigt van Stichtse Vecht hen als verrassing tijdens een informatieve rondwandeling over het landgoed.

 • Locaties ondergrondse containers Vreeland en Loenersloot aangewezen

  23 november 2018 - Het college heeft voor de kernen Vreeland en Loenersloot de locaties voor de ondergrondse containers voor restafval aangewezen en de huishoudens die hiervan gebruik maken. In totaal betreft het in Vreeland 9 locaties voor ondergrondse containers en in Loenersloot 2 locaties. Het plan is om in het eerste kwartaal 2019 de eerste ondergrondse containers voor restafval te kunnen plaatsen.

 • Collectieve zorgverzekering 2019

  22 november 2018 - Gemeente Stichtse Vecht biedt in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Menzis geeft een collectiviteitskorting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Zodoende kunnen inwoners met een laag inkomen zich ook goed verzekeren tegen hoge zorgkosten.

 • Schoolschaatsen bij Maarssen on Ice

  22 november 2018 - Er wordt deze week druk getimmerd en gesjouwd in park Goudestein in Maarssen. De vrijwilligers van Maarssen on Ice werken hard aan de ijsbaan zodat deze op tijd klaar is voor het nieuwe schaatsseizoen.

 • Maarssen on Ice in park Goudestein

  21 november 2018 - Van 30 november 2018 tot en met 6 januari 2019 kunt u weer schaatsen tijdens Maarssen on Ice in park Goudestein. De schaatsbaan is iedere dag geopend.

 • Onderzoek naar mogelijke sporen van lood

  21 november 2018 - Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in Nederland, en dus ook in de provincie Utrecht, lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. Door gebruiksadviezen op te volgen, kan de blootstelling aan lood worden verminderd. De provincie gaat in 2018 en begin 2019 de kinderspeelplaatsen onderzoeken op mogelijke sporen van lood in de bodem. In Stichtse Vecht gaat het om 10 speelplaatsen. Het betreft speelplekken in Maarssen, Kockengen en Tienhoven. De onderzoeken vinden plaats in december en januari.

 • Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Breukelen-Centrum

  21 november 2018 (update) - Gemeente Stichtse Vecht meet bij de ondernemers in Breukelen-Centrum het draagvlak voor de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ondernemers, onder de noemer van vereniging BIZ Breukelen, hebben het initiatief genomen een BIZ te starten in het centrumgebied van Breukelen. De gemeente faciliteert dit initiatief dat bijdraagt aan sterkere (winkel) kernen. Dinsdag 4 december 2018 om 17:00 uur sluit de reactietermijn voor de betrokken ondernemers. Op woensdag 5 december stelt een notaris de uitslag van de draagvlakmeting vast.

 • Vraag uw paspoort of identiteitskaart op tijd aan

  16 november 2018 - Is uw paspoort of identiteitskaart verlopen en heeft u een nieuw exemplaar nodig? Wacht dan niet te lang met het maken van een afspraak. We verwachten weer drukte met het aanvragen van reisdocumenten nu de kerstvakantie in zicht komt. Het zou jammer zijn als u niet terechtkunt op uw gewenste dag.

 • Bijzondere ontmoeting wethouder Klomps met bruidspaar op Goudestein

  16 november 2018 - Afgelopen maandag 12 november nodigde wethouder Dienstverlening Jeroen Willem Klomps Nick en Alexander Richardson, woonachtig in Amsterdam, uit in de trouwzaal van Goudestein. Beide mannen hebben bijzondere herinneringen aan deze trouwlocatie. Op 18 mei van dit jaar kwamen ze per boot over de Vecht aan en gaven ze elkaar op Goudestein hun ‘ja-woord’. En daar mocht heel Nederland getuige van zijn. Het stel deed mee aan het SBS6 televisieprogramma ‘Wie heeft de mooiste bruiloft?’ dat elke werkdag wordt uitgezonden. Dat leverde het bruidspaar de hoofdprijs op en de gemeente mooie promotie van Goudestein als trouwlocatie.

 • Bladkorven op de kaart

  31 oktober 2018 - Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn bladkorven geplaatst waar u zelf het opgeveegde bladafval in kwijt kunt. Ander afval hoort hier niet in thuis, maar in de daarvoor bestemde bakken.

 • Gemeenteraadsvergadering 20 november

  Op 20 november vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan o.a. twee burgerinitiatieven.

 • Inspiratiesessie over het organiseren van een datagestuurde gemeente

  15 november 2018 - Veel organisaties vertrouwen er tegenwoordig op dat data en de verwerking ervan belangrijke ingrediënten zijn voor succes. Ook Stichtse Vecht is volop bezig om data in te zetten. De gemeente gelooft sterk dat slim omgaan met data leidt tot betere resultaten voor inwoners en ondernemers, zoals schonere straten, veiligere buurten, betere voorzieningen, etc. De vraag is hoe van dit geloof tot daadwerkelijk betere resultaten op basis van data te komen?

 • Vrijwilligersprijs Stichtse Vecht 2018: spannend tot op het laatst!

  15 november 2018 - Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het sociale leven in de wijken en kernen van onze gemeente. Om dit werk te waarderen en vrijwilligers in het zonnetje te zetten, organiseert gemeente Stichtse Vecht samen met het Gilde Stichtse Vecht elk jaar de Vrijwilligersprijs. Bij de breed samengestelde en onafhankelijke jury zijn afgelopen najaar 17 voordrachten binnen gekomen. Inmiddels zijn in elk van beide categorieen, individu en groep, de drie genomineerden bekend.

 • Bestemmingsplan Bisonspoor 2020

  15 november 2018 - Het college van B&W heeft in haar vergadering van 13 november 2018 besloten om het ontwerpbestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Gedurende 6 weken konden inwoners hun mening over de plannen geven.  Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. De zogenoemde zienswijzen zijn vervolgens beoordeeld en verwerkt. Op basis daarvan is het ontwerpbestemmingsplan op onderstaande onderdelen aangepast. De raad zal op 29 januari 2019 hierover besluiten.

 • Toneelvoorstelling ‘Boerderij in de Buurt’

  14 november 2018 - Donderdag 8 november was de boerderij van Max en Nicole van Tilburg in Breukelen het decor van een bijzonder evenement. Gemeente Stichtse Vecht heeft samen met Agrarisch Erfgoed Nederland de toneelvoorstelling ‘Boerderij in de Buurt’ georganiseerd. Een toneelstuk, waarbij het publiek actief wordt betrokken bij de problemen die in het stuk naar voren komen.

 • Koninklijke Onderscheiding voor Kees Hellingwerf

  11 november 2018 - Geboren en getogen Vreelander Kees Hellingwerf mag zich sinds vrijdag 9 november van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Bij zijn afscheid als algemeen directeur, in verband met pensionering, van Koninklijke VIV Buisman BV speldde loco burgemeester Jeroen Willem Klomps hem de bij deze koninklijke onderscheiding behorende versierselen op. Hellingwerf ontving de onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de zuivelbranche.

 • Vaststelling van het bestemmingsplan Herenweg-Gageldijk 1e herziening

  8 november 2018 - Op 2 oktober heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Herenweg - Gageldijk 1e herziening gewijzigd vastgesteld. De herziening van het bestemmingsplan is bedoeld om fouten in het bestemmingsplan uit 2014 te herstellen. 

 • Gemeente Stichtse Vecht schenkt tufsteen aan Hervormde Gemeente Nieuwer Ter Aa

  8 november 2018 - Eerder dit jaar werd tufsteen opgegraven bij werkzaamheden aan de kerktoren in Nieuwer Ter Aa. Dit middeleeuwse bouwmateriaal wordt door gemeente Stichtse Vecht geschonken aan de plaatselijke Hervormde Kerkgemeenschap.

 • Druk bezochte raadsconferentie over sociale woningbouw

  8 november 2018 - Op woensdag 7 november heeft met veel belangstelling de raadsconferentie: sociale woningbouw plaatsgevonden.

 • Raadsvergadering 13 november: algemene beschouwingen, intocht Sint

  8 november 2018 - Op dinsdag 13 november vinden in de gemeenteraadsvergadering de algemene beschouwingen plaats. Alle partijen geven hun visie op de begroting. In de programmabegroting en meerjarenbegroting 2019-2022 geeft het college het beleid voor 2019 en volgende jaren aan. Het collegewerkprogramma is verwerkt in de begroting.

 • Help mee aan een sterke basis!

  8 november 2018 - Samen eten, met je kinderen naar de speeltuin of huiswerk maken. Hoe doe je dat? Sommige gezinnen hebben daarbij een voorbeeld nodig. Handjehelpen koppelt steungezinnen aan gezinnen die dat nodig hebben. Fijn om op een gewone manier steun te krijgen en mensen te leren kennen in je buurt.

 • Provincie brengt ‘stil' asfalt aan op Zuilense Ring

  8 november 2018 - De provincie Utrecht gaat geluidsreducerend asfalt aanbrengen op de Zuilense Ring/N230. Daardoor neemt de geluidsbelasting op de Zuilense Ring de komende jaren niet toe, terwijl het verkeer door de opwaardering van de Noordelijke Randweg in 2023 wel toeneemt. De luchtkwaliteit langs de Ring gaat de komende jaren evenmin achteruit. Onderzoek, in opdracht van de provincie Utrecht, wijst dit uit. Ook trajectcontrole heeft waarschijnlijk een positief effect op de geluidsbelasting.

 • Gezinshuis zorgt voor veilige thuissituatie voor kinderen

  8 november 2018 - In 2017 startte in Stichtse Vecht een gezinshuis. Een gezinshuis biedt een veilige omgeving voor uithuisgeplaatste kinderen; met gezinshuisouders die een vaste basis en professionele begeleiding bieden. In een gezinshuis wordt een bijzondere vorm van pleegzorg geboden. Omdat het de Week van de Pleegzorg is, deze week extra aandacht voor pleegkinderen en hun pleegouders, zoals in een gezinshuis.

 • Gemeente krijgt nieuwe taak om daklozen en kwetsbare mensen op te vangen

  8 november 2018 - “Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen en een plekje verdient in de samenleving. Oók als je het tijdelijk niet zelfstandig redt door je psychische problemen of omdat je dakloos bent.” Dat zegt wethouder Sociaal Hetty Veneklaas namens het college van B&W.

 • Informatieavond particulier initiatief SPARK in dorpshuis Nigtevecht

  7 november 2018 -  Sculpturen Project Amsterdam-RijnKanaal (SPARK) is een particulier initiatief van de Utrechtse kunstenaar Ruud Kuijer. Hij wil zes monumentale beelden plaatsen langs het Amsterdam-Rijnkanaal, waarvan één in Nigtevecht. Kuijer presenteert zijn initiatief op woensdagavond 14 november in het dorpshuis van Nigtevecht.

 • Burgemeester, kinderburgemeester en wethouder aan het schoolontbijt

  7 november 2018 - Deze week namen burgemeester Yvonne van Mastrigt en wethouder Hetty Veneklaas deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Wethouder Veneklaas (Onderwijs, Gezondheid) bracht dinsdag 6 november een bezoek aan basisschool De Klaroen om daar met kinderburgemeester Britt Klomp en de leerlingen uit haar klas te ontbijten. Burgemeester Van Mastrigt ontbeet vanochtend met leerlingen van basisscholen De Tweemaster en De Flambouw in Nigtevecht.

 • Uitnodiging informatiebijeenkomst POP3-(subsidie)regelingen

  1 november 2018 - Donderdag 8 november organiseren Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West vanaf 20:00 uur een informatiebijeenkomst over de geplande openstelling van de regeling Jonge Landbouwers én op de recent opengestelde POP3-regelingen voor Fysieke Investeringen. De bijeenkomst is op Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan.

 • Training: Aan de slag met het familiegroepsplan

  31 oktober 2018 - Ouders die gebruik maken van (jeugd-) hulp, staan voor belangrijke veranderingen zodra hun kinderen jongvolwassen zijn. De gemeente vindt het belangrijk dat zij samen met hun kinderen goed geïnformeerde keuzes kunnen maken. Daarom organiseert gemeente Stichtse Vecht samen met UW Ouderplatform een training over het familiegroepsplan.

 • Inzameling tuinafval

  31 oktober 2018 - De winter komt er aan. Voor velen de tijd om de tuin weer in orde te maken. In gemeente Stichtse Vecht wordt tuinafval op afroep ingezameld. U kunt dus het gehele jaar door zelf bepalen wanneer u tuinafval wilt laten ophalen. Zo maken we het u nog gemakkelijker. Bovendien blijft  de straat netjes, omdat er geen los tuinafval meer op straat wordt aangeboden.

 • Week van de Pleegzorg

  31 oktober 2018 - Dit jaar wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober t/m 7 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Het doel is om landelijk 3.500 nieuwe pleegouders te werven.

 • Maarssen: werkzaamheden Herenweg / Gageldijk

  23 oktober 2018 - In het eerste kwartaal van 2019 wordt de riolering aan de Herenweg en de Gageldijk in Maarssen vervangen. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het snoeien en kappen van bomen en het aanbrengen van een zgn. watertransportleiding door Vitens.

 • Winkels Stichtse Vecht mogen 23 en 30 december open

  18 oktober 2018 - Het college van B&W heeft besloten dat op de zondagen 23 en 30 december 2018 alle winkels in de gemeente Stichtse Vecht open mogen van 10:00 tot 17:00 uur. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van veel (supermarkt-)ondernemers.

 • Jongeren: organiseer een activiteit

  19 september 2018 - Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat jongeren zich kunnen vermaken en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom ondersteunt de gemeente activiteiten en projecten dóór en vóór jongeren van 10 tot 23 jaar.

 • Bekendmakingen in uw mailbox

  20 december 2017 - Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen of beleidsregels die voor u van belang zijn? Abonneer u dan op Berichten over uw buurt. U ontvangt dan een attendering in uw mailbox wanneer een bekendmaking is gepubliceerd die betrekking heeft op uw woonomgeving.

 • Sociale kaart – vind snel hulp in de buurt

  30 november 2017 - Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Het liefst in uw eigen buurt? Dan is er de Sociale kaart. De Sociale kaart is een website met een database. Daarin vindt u praktische informatie en contactgegevens van lokale organisaties, inwonersgroepen, verenigingen en instellingen die u kunnen helpen.

RSS