Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

 • Nog makkelijker online producten aanvragen

  24 november 2017 - Gemeente Stichtse Vecht breidt haar online dienstverlening verder uit. Wij maken het u steeds makkelijker om online met enkele muisklikken producten en diensten van ons af te nemen. Gewoon thuis op de bank, op uw werk of in de sportschool. Net wanneer het u uitkomt. Om u nog sneller van dienst te kunnen zijn, hebben we dit jaar verschillende nieuwe, eenvoudige formulieren gebouwd waarmee u een groot aantal producten kunt aanvragen.

 • Regiogemeenten stellen coördinator aan tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

  24 november 2017 - De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden stellen per 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld in. Deze gaat de samenwerking tussen de betrokken instanties verder verbeteren om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken.

 • Kom in actie als je huislijk geweld vermoedt

  23 november 2017 - U zit met trillende handen aan de keukentafel, omdat uw partner bijna thuis komt. Of u merkt dat een kind probeert zichzelf onzichtbaar te maken, zodat zijn ouders geen aanleiding hebben om wéér boos op hem te worden. Jaarlijks zijn naar schatting een miljoen volwassenen en meer dan 119.000 kinderen slachtoffer van geweld in huiselijke kring. Van die kinderen overlijden er elk jaar enkele tientallen.

 • Aangepast voorstel autoluw maken Zandpad naar gemeenteraad

  23 november 2017 - De gemeente wil het Zandpad autoluw maken, zodat het veiliger wordt, onder meer voor de fietsende scholieren. Daarom heeft de gemeente overlegd met diverse belanghebbenden over een pakket aan maatregelen. Dit betekent dat het raadsvoorstel op sommige punten is aangepast. De maatregelen vormen een uitwerking van het GVVP, deel D. Onder meer tijdens inloopbijeenkomsten en keukentafelgesprekken met ondernemers en organisaties gaven belanghebbenden hun op of aanmerkingen mee. Deze worden toegevoegd aan het raadsvoorstel, zodat deze meegewogen worden in de uiteindelijke besluitvorming.

 • Stichtse Vecht houdt vast aan afvalbeleid

  23 november 2017 - Tijdens de raadscommissie van dinsdag 21 november jl. kwam naar voren dat vanwege het ontbreken van nuances in de landelijke media, er veel misverstanden en onduidelijkheden zijn ontstaan onder de inwoners van Stichtse Vecht.

 • Bureau Leerplicht zet extra in op thuiszitters

  23 november 2017 - Alle leerlingen hebben recht op onderwijs. Toch zijn er nog steeds jongeren die niet naar school gaan. Daarom gaat het Regionaal Bureau Leerplicht zich extra inzetten om deze jongeren te begeleiden. Door een betere samenwerking met onder andere de school, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het Sociaal Wijkteam Stichtse Vecht , schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts. ‘Ons belangrijkste aandachtspunt is en blijft om leerplichtigen die thuis zitten zo snel mogelijk terug te leiden naar school’, aldus wethouder De Groene.

 • Start campagne Glasvezel Buitenaf voor buitengebied Kockengen

  23 november 2017 - Wethouder Pieter de Groene, directeur CIF/Glasvezel buitenaf Piet Grootenboer en diverse inwoners die dit proces als ambassadeur ondersteunen, gaven vandaag het startschot voor de campagne Glasvezel buitenaf voor het noorden van het Groene Hart. Het gaat dan om het buitengebied bij Kockengen boven de N 401 waar circa 200 huishoudens onder de Europese internetnorm zitten. In de campagne gaat CIF/glasvezel Buitenaf 2.600 adressen in Stichtse vecht en De Ronde Venen een concreet aanbod doen voor een snelle internetoplossing. Als 50% van de huishoudens meedoen, legt CIF in het gebied glasvezel.

 • Voorkom schoorsteenbrand

  22 november 2017 - In deze periode doen we de kachel weer vaker aan. Hét moment om over brandveiligheid na te denken. Want een brand voorkomen, is beter dan bestrijden. Bent u goed voorbereid? Dat kan door goed onderhoud en zorgvuldig gebruik van uw CV-ketel, kachel en haard.

 • Waardering voor gemeentelijke dienstverlening gestegen

  17 november 2017 - De uitkomsten van de tweejaarlijkse Ondernemerspeiling naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening zijn bekend. De gemeente Stichtse Vecht scoort over het algemeen beter dan twee jaar geleden. De algemene waardering voor de gemeentelijke dienstverlening is van een 5,8 naar een 6,4 gestegen.

  Lees meer over waardering voor gemeentelijke dienstverlening gestegen

 • Ontbijtbijeenkomst Dag van de Ondernemer

  17 november 2017 - Ter gelegenheid van de Dag van de Ondernemer waren er vanmorgen meer dan honderd ondernemers bij de gemeente op bezoek voor een interessant programma over inkoop en aanbesteding.

 • Café De Makerij mag weer open

  16 november 2017 - Burgemeester Witteman heeft besloten dat de sluiting van café De Makerij aan de Kaatsbaan in Maarssen niet wordt verlengd. De horecagelegenheid mag vanaf komend weekend weer open. Vorige maand besloot Witteman De Makerij te sluiten voor een periode van vier weken. Aanleiding was de aanhoudende onrust rondom het café, waarbij in de weken voorafgaand aan de sluiting de situatie steeds verder escaleerde en uiteindelijk heeft geleid tot een enorme vechtpartij. Daarbij raakten een vader en dochter ernstig gewond en werd een agent aangevallen. Vanwege het risico op herhaling en verdere escalatie heeft Witteman, mede op advies van de politie besloten tot tijdelijke sluiting van De Makerij.

  Lees meer over Café De Makerij mag weer open

 • Spreekuren voor collectieve zorgverzekering lage inkomens

  16 november 2017 - Speciaal voor mensen met een laag inkomen (130% van het wettelijk sociaal minimum) heeft uw gemeente samen met Menzis een zorgverzekering samengesteld. Door hieraan deel te nemen kunnen deze inwoners profiteren van veel extra’s en een behoorlijk bedrag besparen. De gemeente betaalt namelijk een deel van uw premie en bij twee van de drie pakketten betaalt de gemeente uw eigen risico. Bijna de helft van de mensen met een laag inkomen heeft al zo’n collectieve zorgverzekering.

  Lees meer over spreekuren voor collectieve zorgverzekering lage inkomens

 • Uitgewerkt voorstel raadzaal in Koetshuis naar gemeenteraad

  16 november 2017 - Het college heeft het eerder door de gemeenteraad goedgekeurde plan om een nieuwe raadzaal te ontwikkelen in het Koetshuis bij Boom en Bosch in Breukelen verder uitgewerkt. B&W leggen de raad een keuze voor waarbij op de begane grond het Koetshuis wordt verbouwd tot een raadzaal. Deze variant past nagenoeg binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget, biedt de meeste ruimte voor het publiek en is voordelig voor wat betreft de logistieke toegankelijkheid.

  Lees meer over uitgewerkt voorstel raadzaal Koetshuis naar gemeenteraad

 • Genomineerden voor vrijwilligersprijs bekend

  16 november 2017 - De Voedselbank Stichtse Vecht, Park Podium Boom & Bosch en Graag Gedaan Breukelen zijn bij de groepen vrijwilligers genomineerd voor de Vrijwilligersprijs van Stichtse Vecht. Bij de individuen maken Ester Pesiwaissa- Ririassa ( FC  Breukelen), Vincent Stapper (Hartreanimatie Stichtse Vecht, EHBO afdeling Vreeland, Sportraad Stichtse Vecht en DOS Vreeland) en Arjan Kroon ( RTV  Stichtse Vecht) kans op deze prachtige blijk van waardering.

 • Sportontmoetingsplek Kockengen

  16 november 2017 - Kockengen krijgt door de inzet van hun eigen jeugd een sportontmoetingsplek die past bij de wensen van de jongeren. Het jeugdjongerenwerk in Kockengen heeft samen met de jongeren gekeken naar de mogelijkheden die er waren. De gemeente had hier kaders voor gesteld. De jonge initiatiefnemers hebben zelf voor draagvlak binnen hún gemeenschap gezorgd.

 • Sport- en beweegzoeker

  15 november 2017 - Sport en bewegen is leuk, gezond en gezellig! Wilt u eens een (andere) sport uitproberen? Kijk dan in de Sport- en beweegzoeker van Sportpunt Stichtse Vecht. Hierin vindt u alle sportaanbieders in de gemeente. U vindt zo vast een sport die bij u past.

 • Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  14 november 2017 - Er komt definitief een landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Dat heeft de Kiesraad op 10 november 2017 bekendgemaakt. Eerder was beroep ingesteld tegen het besluit van de Kiesraad over toelating van het definitieve verzoek tot het houden van het raadgevend referendum. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat de bezwaarmaker niet-ontvankelijk is in zijn beroep. Hiermee is het besluit van de Kiesraad onherroepelijk geworden, en kan de Referendumcommissie bekendmaken wanneer het referendum plaatsvindt.

 • Sinterklaas komt naar Stichtse Vecht

  14 november 2017 - Ook dit jaar komt de Goedheiligman weer naar verschillende kernen in Stichtse Vecht. Komt u met uw kinderen de Sint en zijn pieten welkom heten?

 • Bent u al Gast van de Raad geweest?

  14 november 2017 - Elke maand ontvangt een aantal willekeurig geselecteerde inwoners van Stichtse Vecht een uitnodiging om een raadsvergadering bij te wonen als Gast van de Raad. Afgelopen raadsvergadering waren er 17 gasten aanwezig. Aan het begin van de avond legden de griffier Jelle Hekman, wethouder Warner van Vossen en raadslid Albert Gemke uit hoe de gemeenteraad werkt. Na afloop was er nog een gezellige borrel om na te praten. De aanwezige gasten waren erg enthousiast over de vergadering.

 • Gladheidbestrijding in Stichtse Vecht

  13 november 2017 - Het winterseizoen staat voor de deur. Dat kan betekenen dat het weer glad kan worden. Gemeente Stichtse Vecht bestrijdt de gladheid door het strooien van natzout en door het wegschuiven van de sneeuw. Hierbij worden eerst de hoofdroutes, de busroutes, wegen nabij scholen en centra voor ouderen, en de doorgaande fietspaden onder handen genomen. Als deze routes onder controle zijn, wordt er ook op secundaire wegen gestrooid en geschoven.

 • Bermen zijn weer gemaaid

  Groenaannemer Verheij rondt deze week de 2e maaironde van de bermen in heel Stichtse Vecht af.

 • Ontwerp bestemmingsplan Rondom de Vecht ter inzage

  Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 10 november tot en met donderdag 21 december 2017 ter inzage.

 • Vraag een U-Pas aan

  De U-Pas is een gratis pas voor inwoners met een laag inkomen.

 • Aanmelden voor Appeltjes van Oranje

  7 november 2017 - Het Oranje Fonds zoekt initiatiefnemers die in aanmerking kunnen komen voor de Appeltjes van Oranje. Het thema voor 2018 is “jong en sociaal ondernemend”. Het Oranje Fonds zoekt voor de Appeltjes van Oranje dit keer de jongere generatie, tot 35 jaar, die iets goeds doen voor een ander. Dit jaar wordt de spotlight gericht op sociale projecten en de energie die deze jonge mensen daarmee teweeg brengen.

 • Nationaal Schoolontbijt

  7 november 2017 - Deze week werd voor de 15e keer het Nationaal Schoolontbijt georganiseerd.

 • Collegeleden geven gastlessen tijdens Week van Respect

  6 november 2017 - Tijdens gastlessen gaan burgemeester Marc Witteman en de wethouders Linda van Dort, Jacqueline Koops, Pieter de Groene, Warner van Vossen en Franko Živković-Laurenta deze week met leerlingen van verschillende basisscholen en leeftijden in gesprek over het thema ‘respect’ en de vraag hoe urgent ‘respectvolle omgang’ op school is.

  Lees meer over collegeleden geven gastlessen tijdens Week van Respect

 • Dag van de Ondernemer: vrijdag 17 november 2017

  3 november 2017 - Ook dit jaar viert de gemeente Stichtse Vecht de landelijke Dag van de Ondernemer, een initiatief van MKB-Nederland. Een dag waarop ondernemers gewaardeerd worden om hun grote bijdrage aan de samenleving: zij creëren groei, banen en welvaart. Op deze dag organiseren wij voor de ondernemers in de gemeente een ontbijtbijeenkomst in het gemeentekantoor in Maarssen.

 • Maak kennis met het Sportpunt en kom langs

  2 november 2017 - In september is Sportpunt Stichtse Vecht van start gegaan. Het Sportpunt is de sport- en beweegmakelaar van Stichtse Vecht. Bij Sportpunt Stichtse Vecht  kun je terecht met vragen over sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Heb je een vraag over sport en bewegen in de gemeente of in jouw wijk of wil je juist iets onder de aandacht brengen? Kom dan langs in ’t Kikkerfort op woensdag, donderdag of vrijdag tussen 10:00 en 15:00 uur. Vooraf een afspraak maken is niet nodig, maar mag natuurlijk wel!

 • Een 2e leven voor boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel

  2 november 2017 - Een dezer dagen valt bij iedereen een zogenaamde BEStTAS op de deurmat. Linda van Dort, wethouder Duurzaamheid en Milieu, overhandigt aan een inwoner, mevrouw Méréte Gerhards de eerste tas. “Met deze tas verbeteren wij de service naar onze inwoners. Een belletje naar een van onze twee kringloopbedrijven en de tas wordt aan huis opgehaald”, benadrukt de wethouder.

 • Gemeente zet afvalcoaches in bij 'omgekeerd inzamelen'

  2 november 2017 - Sinds half september zijn Herman van der Hout en Lanny Olie in Nigtevecht, Vreeland en Loenersloot actief als afvalcoach. Voorlopig in die 3 wijken waar de 1e inloopbijeenkomsten voor het omgekeerd inzamelen al gestart zijn. Als afvalcoach zetten zij zich in om de invoering van de nieuwe inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente te begeleiden. Zij geven voorlichting over het hoe en waarom en dragen bij om de mensen enthousiast te maken voor het omgekeerd inzamelen.

 • Gezinshuis zorgt voor veilige thuissituatie voor kinderen

  2 november 2017 - Onlangs is in Stichtse Vecht een gezinshuis gestart. Een gezinshuis biedt een veilige omgeving voor uithuisgeplaatste kinderen; met gezinshuisouders die een vaste basis en professionele begeleiding bieden. In een gezinshuis wordt een bijzondere vorm van pleegzorg geboden. Omdat het de Week van de Pleegzorg is, deze week extra aandacht voor pleegkinderen en hun pleegouders, zoals in een gezinshuis.

 • Uitnodiging startbijeenkomst Routekaart

  2 november 2017 - In 2030 wil gemeente Stichtse Vecht klimaatneutraal zijn. Dat is over 12 jaar. Dit betekent dat op het grondgebied van onze gemeente in 2030 evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als aan energie wordt verbruikt. Een hoge ambitie die we niet alleen kunnen realiseren. We hebben u als inwoner, bedrijf, organisatie zoals woningcorporatie, waterschap en andere overheden nadrukkelijk als partner nodig.

  Lees meer over uitnodiging startbijeenkomst Routekaart

 • Inloopavond over autoluw maken Zandpad

  2 november 2017 - De gemeente wil het Zandpad autoluw maken, zodat het veiliger wordt, onder meer voor de fietsende scholieren. Daarom heeft de gemeente het plan om op het Zandpad onder meer de spitsafsluitingen in te voeren op werkdagen van 7.00 uur tot 9.00 uur voor het verkeer komende uit Maarssen in noordelijke richting en voor het verkeer komende uit Nieuwersluis in zuidelijke richting. Deze maatregelen is een uitwerking van het GVVP, deel D. De gemeente organiseert op 9 november een tweede inloopavond in de raad- en trouwzaal van Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur.

  Lees meer over inloopavond over autoluw maken Zandpad

 • Nieuwe Adviesraad sociaal domein gaat gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren

  2 november 2017 - Met ingang van 24 oktober 2017 is er één integrale adviesraad om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein: de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (ASD). Dat staat in de nota ‘Participatie in het sociaal domein: een andere manier van samenwerken’ die het college van B&W onlangs vaststelde.

  Lees meer over Nieuwe Adviesraad sociaal domein gaat gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren

 • Gemeente start 3e fase van project Grondgebruik

  2 november 2017 - Op maandagavond 13 november 2017 vindt de derde informatieavond over het project Grondgebruik plaats. De volgende fase start in Breukelen, Kockengen, Nieuwersluis en Nieuwer Ter Aa. De avond start om 19.30 uur in Boom en Bosch (Markt 13, 3621 AB  Breukelen). Wethouder Van Vossen en het projectteam geven een toelichting op het project en aanwezigen kunnen hier algemene vragen te stellen. Er wordt op deze avond niet ingegaan op individuele situaties, daarvoor komen de medewerkers van het project persoonlijk langs.

  Lees meer over gemeente start 3e fase van project Grondgebruik

 • Regelmatig in de file? Neem een OV-dag!

  1 november 2017 - Probeer het openbaar vervoer (OV) uit én ga voor leuke cadeaus, kortingen of loterijprijzen! Ontvang €20,- voor uw eerste OV-dagen.

 • College komt terug op handhaving zwerfkliko's

  31 oktober 2017 - Het college van Stichtse Vecht heeft vandaag besloten de controle op zwerfkliko’s anders uit te voeren. Handhaving en het in beslag nemen van de kliko’s is niet aan de orde. Het college geeft hiermee het signaal af te luisteren naar de terechte reacties van inwoners en politiek. Inwoners, politiek en media, gaven eerder aan onbegrip te hebben voor de toonzetting in het eerder gepubliceerd artikel.

  Lees meer over college komt terug op handhaving zwerfkliko's

 • Nieuwe aanbesteding Regiotaxi Utrecht

  31 oktober 2017 - In goed overleg met de huidige vervoerder De Vier Gewesten (DVG) hebben de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht, en de provincie Utrecht besloten het contract voor de Regiotaxi in Utrecht en Maarssen te beëindigen. Het is de bedoeling om in het voorjaar 2018 (met als streefdatum 1 april) een nieuwe aanbesteding afgerond te hebben. De klanttevredenheid staat hierbij voorop.

  Lees meer over nieuwe aanbesteding Regiotaxi Utrecht

 • 5 brandweermannen Koninklijk onderscheiden

  28 oktober 2017 - Op zaterdag 28 oktober a.s hebben H.J. (Ries) Bode,  J.F. (John) Heus, H. (Herman) Hogendoorn, J.E. (Evert) Lijcklama à Nijeholt en  A.H. (Anton) Reijmerink, allen woonachtig in Breukelen, een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun langdurige verdiensten voor de brandweer in Breukelen. De uitreiking vond plaats om 15.00 uur in de brandweerkazerne van Breukelen, Brouwerij 5, 3621 AD Breukelen. De Koninklijke onderscheidingen behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden uitgereikt door Marc Witteman, burgemeester van Stichtse Vecht.

  Lees meer over 5 brandweermannen Koninklijk onderscheiden

 • Netwerkavond door pleegouders voor pleegouders

  27 oktober 2017 - Op 8 november 2017 van 20:00 tot 21:30 uur is er een speciale bijeenkomst voor pleegouders en iedereen die belangstelling heeft om pleegouder te worden. Het Netwerk Pleegouders Loenen aan de Vecht/Vreeland organiseert de avond en is een vervolg op een avond die dit voorjaar door de gemeente werd georganiseerd.

 • Gemeente start met project Geluidswal Maarssenbroek

  27 oktober 2017 - In april van dit jaar heeft de gemeenteraad besloten om het project ‘Geluidswal Maarssenbroek’ uit te voeren. Zo wil de gemeente het leidingtracé bij de geluidswal weer toegankelijk en veilig maken. Ook regelt de gemeente met dit project het gebruik van gemeentegrond.

 • Kent u de sociale kaart?

  27 oktober 2017 - Wij willen de sociale kaart van Stichtse Vecht graag verbeteren een aanpassen. Daarom zijn we benieuwd wat u er van vindt. Vult u de enquête in? Ook als u de sociale kaart niet kent, zijn we benieuwd naar uw antwoord.

 • Gemeente Utrecht heeft plan voor vernieuwing NRU

  26 oktober 2017 - De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) langs Overvecht wordt vernieuwd. Hier heeft de gemeente Utrecht een plan voor gemaakt. Er zijn straks geen verkeerslichten meer en het verkeer vanuit Overvecht gaat via een rotonde de NRU op en af. Het doorgaande verkeer rijdt onder die rotondes door (via een onderdoorgang) of er overheen (via een viaduct). De maximumsnelheid op de NRU gaat naar 80 km/uur, er komt stil asfalt en meer oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

 • Inwoners Stichtse Vecht dienen vaker een klacht in

  26 oktober 2017 - Het aantal klachten dat inwoners indienden bij de gemeente is in 2016 flink gestegen. Ontving de gemeente in 2015 nog 57 klachten. Vorig jaar waren dat er 76, een toename van 33 procent.

 • Voortgang snoeiwerkzaamheden bomen

  26 oktober 2017 - De snoeiwerkzaamheden aan de bomen in Stichtse Vecht zijn afgelopen zomer gestart en verlopen voorspoedig. De werkzaamheden in Nigtevecht zijn gereed, net als al eerder in Breukelen, Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis. In Maarssen is driekwart van het werk uitgevoerd. De groenaannemer is in Nieuwer Ter Aa, Vreeland en Tienhoven bijna klaar en zal dan starten in Oud-Zuilen. In totaal zijn nu ca. 3.850 bomen gesnoeid.

 • Gemeente kapt bomen vanwege veiligheid

  26 oktober 2017 - Gemeente Stichtse Vecht is zuinig op haar groene woonomgeving en is terughoudend met het kappen van bomen. Toch worden er in het najaar 750 bomen gekapt, omdat uit controle is gebleken dat ze gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. Dit grote aantal komt vooral door boomziekten zoals de essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte. Er worden in totaal 317 bomen herplant of aangeplant.

 • 2 inloopavonden over autoluw maken Zandpad

  26 oktober 2017 - De gemeente wil het Zandpad autoluw maken, zodat het veiliger wordt, onder meer voor de fietsende scholieren. Daarom heeft de gemeente het plan om op het Zandpad onder meer de spitsafsluitingen in te voeren op werkdagen van 7:00 uur tot 9:00 uur voor het verkeer komende uit Maarssen in noordelijke richting en voor het verkeer komende uit Nieuwersluis in zuidelijke richting.

 • Meer mensen kunnen omgaan met een AED

  24 oktober 2017 - Heeft u het nieuws van de Hartstichting gehoord dat er een flinke stijging is van het aantal burgerhulpverleners dat in actie komt bij een hartstilstand in de buurt? Goed nieuws! Want snel ingrijpen bij een hartstilstand kan levens redden.

 • We gaan afval omgekeerd inzamelen

  23 oktober 2017 (update) - Elk huishouden heeft afval. Door het afval beter te scheiden kunnen veel grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Zo hoeft er minder restafval verbrand te worden. Dat bespaart kosten, energie en er komen minder afvalstoffen in de lucht terecht. Om dit te kunnen doen keren we de manier waarop we tot nu toe afval inzamelden om: het ‘Omgekeerd Inzamelen’. Alle afval dat gerecycled kan worden, wordt aan huis opgehaald. Het restafval brengt u zelf weg naar een afvalcontainer in de buurt. Om het u makkelijk te maken, wordt de restafvalcontainer vervangen door een afvalbak voor plastic, blik en drankkartons (PMD).

 • Winkels Stichtse Vecht mogen 24 december 2017 open

  20 oktober 2017 - Het college van B&W heeft besloten dat op zondag 24 december 2017 alle winkels in de gemeente Stichtse Vecht open mogen van 10:00 tot 17:00 uur. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van veel ondernemers en belangenorganisatie Detailhandel Nederland. Uiteraard zijn ondernemers vrij om zelf te bepalen of zij op 24 december hun winkel openen.

 • Ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff ter inzage vanaf 20 oktober

  19 oktober 2017 - Het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat 81 in Loenen aan de Vecht, Buitenplaats Beek en Hoff, wordt verbouwd tot 2 zelfstandige woningen met elk een eigen bijgebouw. De omgevingsvergunning voor deze verbouw is in 2016 al verleend. Het deel van het pand dat werd gebruikt als raadszaal wordt gesloopt. De nieuwe eigenaren van de buitenplaats mogen hiervoor in de plaats ergens anders op het terrein een nieuwe woning met bijgebouw bouwen. De plek van de nieuwbouw is zorgvuldig gekozen in nauw overleg met de instanties die het cultureel erfgoed beschermen. Voor de nieuwbouw is een apart beeldkwaliteitsplan gemaakt waar een architect zijn inspiratie uit moet halen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 20 oktober tot en met donderdag 30 november ter inzage. Als het bestemmingsplan is vastgesteld en rechtskracht heeft gekregen kunnen de vergunningen voor de nieuwbouw worden verleend.

 • Doe mee met de Beursvloer

  19 oktober 2017 - Donderdagmiddag 2 november is iedereen van harte welkom om sociaal zaken te komen doen én te netwerken op de Beursvloer Stichtse Vecht. De Beursvloer is dé marktplaats voor bedrijven en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Partijen sluiten verrassende matches met voor beide een toegevoegde waarde. Wat de één over heeft of graag wil bieden, kan voor de ander zeer gewenst zijn. Er wordt – met gesloten beurs – gehandeld in kennis, materialen of menskracht.

 • Thema-avond Sportraad: meer sport in het verkiezingsprogramma

  19 oktober 2017 - De Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de belangen van de sport behartigt in de breedste zin van het woord. Zij vragen de gemeente om u attent te maken op een thema-avond op 2 november over de gemeenteraadsverkiezingen: Meer Sport in het verkiezingsprogramma.

 • Maak gebruik van het Jeugdsportfonds

  19 oktober 2017 - Het Jeugdsportfonds helpt gezinnen bij het betalen van de sportclub als zij een uitkering ontvangen, in de schuldsanering zitten of een minimum inkomen hebben. Sportpunt Stichtse Vecht kan hiervoor een aanvraag doen.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning in Stichtse Vecht

  17 oktober 2017 - Heeft u hulp of zorg nodig, maar weet u niet precies welke zorg, of hoe u dat moet aanvragen? Wilt u advies of informatie over uw situatie of hulpvraag? Wilt u dat er iemand aanwezig is bij het keukentafelgesprek met de gemeente? Dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

 • 24 november: Feest voor alle vrijwilligers

  17 oktober 2017 - Op vrijdagavond 24 november a.s. vindt het jaarlijkse Vrijwilligersfeest plaats in Theater 4en1 te Breukelen. De burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht willen met dit feest de vele vrijwilligers in onze gemeente bedanken voor hun enorme inzet voor de lokale gemeenschap. Alle vrijwilligers zijn dan ook van harte uitgenodigd. Zij kunnen zich vanaf nu aanmelden.

 • Dag van de Duurzaamheid: kleine acties grote gevolgen

  17 oktober 2017 - Afgelopen dinsdag was de Dag van de Duurzaamheid. In Maarsenbroek kon u Stichtse Vecht kon u gratis uw autobanden op spanning laten brengen. Voor ondernemers werd een symposium georganiseerd over energiescans die bedrijven kunnen laten uitvoeren. Daarnaast hebben Stichting Duurzame Vecht en de nieuwe Energiecoöperatie aandacht gegeven wat zij voor u kunnen betekenen. Deze kleine acties kunnen grote gevolgen hebben.

 • Voortgang snoeiwerkzaamheden bomen

  12 oktober 2017 - De snoeiwerkzaamheden aan de bomen in Stichtse Vecht zijn afgelopen zomer gestart en verlopen voorspoedig. De werkzaamheden zijn gereed in Breukelen, Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis. In Maarssen is 70% van de bomen gesnoeid. De groenaannemer is ook in Vreeland en Tienhoven gestart. In totaal zijn nu ca. 3.500 bomen gesnoeid.

 • Stichtse Vecht voert erepenning in

  12 oktober 2017 - Vanaf 2018 voert gemeente Stichtse Vecht de erepenning in. Inwoners, organisaties en verenigingen die zich langdurig voor de gemeenschap van Stichtse Vecht verdienstelijk hebben gemaakt, komen in aanmerking voor deze gemeentelijke prijs. Met de erepenning willen burgemeester en wethouders hun erkentelijkheid en waardering laten blijken aan mensen die zich op bijzondere en buitengewone wijze inzetten voor Stichtse Vecht.

 • Bladkorven in de wijk

  12 oktober 2017 - De bladeren vallen weer van de bomen. Op plekken waar veel bladeren blijven liggen, kan de ondergrond glad worden. Daarom plaatst gemeente Stichtse Vecht op verschillende plaatsen in de gemeente bladkorven waar u zelf het opgeveegde bladafval in kwijt kunt.

 • Officiële opening Adviespunt Jeugd, Zorg, Werk en inkomen

  12 oktober 2017 - Vandaag is het Adviespunt Jeugd, Zorg, Werk en Inkomen feestelijk geopend door de wethouders Jacqueline Koops en Warner van Vossen. Bij dit Adviespunt in de bibliotheek in Maarssenbroek kunt u elke donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur terecht met vragen op het gebied van wonen, werk, inkomen, jeugdhulp of zorg.

 • Donkere Dagen Offensief

  12 oktober 2017 - Nu de dagen korter worden, is het zaak om extra maatregelen te nemen om inbraken te voorkomen. Inbrekers maken namelijk graag gebruik van de duisternis. De politie neemt extra maatregelen om hen te ontmoedigen, maar ook uw hulp is nodig.

 • Strenge handhaving op containers aan openbare weg

  11 oktober 2017 - Veel bewoners ergeren zich aan de containers die na legen langer dan 12 uur aan de openbare weg staan. Dit is verboden volgens de art. 9 van de Afvalstoffenverordening. Gelukkig haalt meer dan 95% van de bewoners hun container wel op tijd van de openbare weg. Om de overlast voor buurtbewoners te beperken gaat de gemeente Stichtse Vecht hier strikt op handhaven.

 • Landelijke bijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning

  11 oktober 2017 - Op vrijdag 6 oktober was er in onze gemeente een landelijke bijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning. Verschillende gemeenten die, net als Stichtse Vecht, voorop lopen bij cliëntondersteuning kwamen bijeen om hun ideeën en ervaringen uit te wisselen. Zo willen we de cliëntondersteuning in Stichtse Vecht verder verbeteren.

 • Landelijke bijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning

  11 oktober 2017 - Op vrijdag 6 oktober was er in onze gemeente een landelijke bijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning. Verschillende gemeenten die, net als Stichtse Vecht, voorop lopen bij cliëntondersteuning kwamen bijeen om hun ideeën en ervaringen uit te wisselen. Zo willen we de cliëntondersteuning in Stichtse Vecht verder verbeteren.

 • Nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting

  10 oktober 2017 - 14 gemeenten in de regio Utrecht zijn het erover eens: 'Vanaf vandaag worden in 14 gemeenten in de regio Utrecht nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting gebouwd'. Zij brengen dit gezamenlijke statement op de Dag van de duurzaamheid.

 • Wethouder brengt werkbezoek aan Danne Ateliers

  9 oktober 2017 - Wethouder Cultuur Pieter de Groene bracht afgelopen vrijdag een werkbezoek aan de nieuwe locatie van de Danne Ateliers aan de Straatweg 66a te Breukelen. Zestien kunstenaars en creatieven bieden een breed aanbod van kunst en cultuur. De centrale ruimte is multifunctioneel inzetbaar. Of het nu gaat om jaarlijkse open dagen, workshops, trainingen of andere mooie maatschappelijk doelen, de Danne Ateliers blijft zich ook op de nieuwe locatie aan de Vecht met veel energie inzetten voor cultuur en cultuurparticipatie. Nieuw lid van de vereniging is toneelgroep Voetlicht. Danne Ateliers werkt ook samen met andere partijen, zoals het SWIB dat allerlei cursussen voor inwoners aanbiedt.

 • Nieuwe planning sloop parkeerdek en toren Bisonspoor

  5 oktober 2017 - Helaas is de geplande sloop van de eerste fase van P1 niet op 14 augustus gestart. Ondanks veelvuldig contact met het bedrijf dat de sloop zou uitvoeren, bleek dat zij zich niet konden houden aan de afgesproken deadline. Inmiddels is er met de sloper gekeken naar een nieuwe, geschikte datum voor de start van de werkzaamheden. Er is besloten om vanaf 2 januari 2018 het gehele parkeerdek en de toren in 1 fase te slopen. De start van de nieuwbouw blijft gewoon volgens planning op half maart 2018 staan.

 • Ruil steen in voor een tuinplant op 14 oktober

  5 oktober 2017 - Kom 14 oktober naar de Kerkbrink in Breukelen of naar de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht en doe mee aan de duurzame actie 'Steen eruit, plant erin'. Wie een tuintegel of steen meebrengt, krijgt er een tuinplant voor terug. Lees verder Actie 'Steen eruit, plant erin'.

 • Adviespunt Jeugd, Zorg, Werk & Inkomen

  5 oktober 2017 - Heeft u vragen aan de gemeente op het gebied van wonen, werk, inkomen, jeugdhulp of zorg? Vanaf donderdag 5 oktober kunt u hiervoor iedere donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur terecht in de bibliotheek in Safari (Bisonspoor 237, Maarssen) bij het Adviespunt Jeugd, Zorg, Werk & Inkomen. Op de begane grond zitten medewerkers voor u klaar die graag met uw meedenken of met u op zoek gaan naar een passend antwoord.

 • 14 oktober: Landelijke archeologiedag

  5 oktober 2017 - Altijd al eens een oude schat willen vinden of meer willen weten over de archeologische vondsten die gedaan zijn in de Vecht? Kom dan zaterdag 14 oktober tussen 10:00 en 17:00 uur naar Goudestein en het Vechtstreekmuseum aan de Diependaalsedijk 19 en 19b in Maarssen.

 • Toekomstvisie sportparken Zuilense Vecht: terugblik op de informatiebijeenkomst

  3 oktober 2017 - De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht hebben de afgelopen maanden samen met de sportclubs, bewoners en andere belanghebbende partijen gewerkt  aan een gebiedsvisie voor de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. Het project heeft de naam Zuilense Vecht gekregen. Tijdens de 2e informatiebijeenkomst op 18 september zijn bewoners, vertegenwoordigers van sportclubs en andere belanghebbenden meegenomen in de gebiedsvisie op hoofdlijnen die de beide gemeenten hebben gemaakt aan de hand van de resultaten van de ontwerpateliers op 24 mei en 26 juni.

 • Vrijwillige brandweer: iets voor jou?

  2 oktober 2017 - Werken bij de brandweer is meer dan paraat staan en hulp verlenen. De intensieve samenwerking met brandweercollega’s levert een grote groep vrienden op die voor je door het vuur willen gaan. En het geeft voldoening dat je met je optreden menselijk leed kan helpen beperken en soms letterlijk een leven kan redden. Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan een veiligere samenleving.

 • Vraag een U-Pas aan

  28 september 2017 - De U-Pas is een gratis pas voor inwoners met een laag inkomen. Met de U-Pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Ook zijn er bijdragen voor de schoolkosten. Op 1 juli is het nieuwe U-Pasjaar begonnen. Voor het nieuwe U-Pasjaar moeten pashouders de U-Pas opnieuw aanvragen. Pashouders met een bijstandsuitkering hoeven geen nieuwe aanvraag te doen; zij krijgen de nieuwe U-Pas automatisch thuisgestuurd.

 • Bekendmakingen in uw mailbox

  18 september 2017 - Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen of beleidsregels die voor u van belang zijn? Abonneer u dan op Berichten over uw buurt. U ontvangt dan een attendering in uw mailbox wanneer een bekendmaking is gepubliceerd die betrekking heeft op uw woonomgeving.

 • Samenwerkingsplatform over online communicatie en dienstverlening

  13 september 2017 - Op 28 juni jl. hebben wij een informatieve markt voor inwoners, ondernemers en raadsleden georganiseerd over online communicatie en dienstverlening. Bezoekers konden ervaren, zien en beluisteren aan welke vernieuwingen wij werken op dit gebied. Eén van de onderwerpen die tijdens de markt aan bod kwam was het online samenwerkingsplatform ‘Samen@work’. Op dit platform kunnen samenwerkingsgroepen worden gestart tussen de gemeente, inwoners, ondernemers en raadsleden. Informatie en documenten kunnen worden gedeeld en deelnemers kunnen we vragen naar hun mening via een poll of enquête.

 • Vrijwilligers op huisbezoek bij ouderen vanaf 75 jaar

  7 september 2017 - Zoals u misschien weet, heeft Welzijn Stichtse Vecht vrijwilligers voor het informatief huisbezoek. Maar, wat doen deze vrijwilligers nu precies?

 • Sociale kaart – vind snel hulp in de buurt

  5 september 2017 - Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Het liefst in uw eigen buurt? Dan is er de Sociale kaart. De Sociale kaart is een website met een database. Daarin vindt u praktische informatie en contactgegevens van lokale organisaties, inwonersgroepen, verenigingen en instellingen die u kunnen helpen.

 • Houtkachels en open haarden

  2 oktober 2017 - Een houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Het nadeel is echter dat zij veel meer verontreiniging verspreiden dan andere verwarming. In huis komen door het stoken meer schadelijke stoffen in de lucht. Ook buitenshuis kunnen de schadelijke stoffen in de lucht blijven hangen, vooral als het windstil is of als het mistig is.

 • Koptelefoons op in strijd tegen vliegtuiglawaai

  28 augustus 2017 - Met het opzetten van koptelefoons hebben wethouders van gemeenten in het Groene Hart vandaag het startsein gegeven voor de campagne ‘Geef stilte een stem’. Op het Reghthuysplein in Nieuwkoop tekenden zij als eersten de petitie op www.ikstemvoorstilte.nl, het campagneplatform waar inwoners, ondernemers, recreanten en natuurliefhebbers vanaf vandaag hun stem kunnen laten horen.

 • Een klacht? Laat het ons weten

  10 oktober 2017 - Bent u niet tevreden over onze dienstverlening dan horen wij dat graag. Van klachten kunnen we leren; wij kunnen daarmee onze dienstverlening aan u nog verder verbeteren. Aarzel dus niet als u een klacht heeft: laat van u horen! Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw tips en adviezen.

 • De kinderburgemeester van Stichtse Vecht

  Kinderburgemeester Stichtse Vecht

 • Vraag aan de gemeente? Stuur een WhatsApp

  15 juni 2017 - Gemeente Stichtse Vecht is ook via WhatsApp bereikbaar. Inwoners en ondernemers die een vraag willen stellen aan de gemeente kunnen ook contact opnemen via het WhatsApp-nummer 06 13 53 45 89. Naast WhatsApp is de gemeente ook bereikbaar per e-mail, sociale media als Twitter en Facebook, telefoon, post en (op afspraak) bij de publieksbalies.

 • Laat uw paspoort of ID-kaart bezorgen

  14 juni - Sinds begin deze maand kunt u als inwoner van Stichtse Vecht bij het aanvragen van uw paspoort of identiteitskaart aangeven of uw nieuwe reisdocument bezorgd moet worden. Handig als u om wat voor reden dan ook niet opnieuw het gemeentekantoor kunt bezoeken om uw reisdocument af te halen. De bezorging vindt op een veilige manier plaats op elke gewenste locatie in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). Bezorging gaat altijd op afspraak. Wie voor deze extra service belangstelling heeft, betaalt € 5,00 bezorgkosten per reisdocument.

 • Buiten Spelen Natuurlijk! Plannen voor speelplekken

  29 september 2017 (update) - Buiten spelen is leuk en gezond. Daarom zorgt de gemeente voor uitdagende en creatieve speelvoorzieningen met veel ruimte voor groen, voor kinderen van alle leeftijden.

 • Persoonlijke brief van burgemeester Marc Witteman

  3 mei 2017 - Lees hier de brief van burgemeester Marc Witteman aan alle inwoners van Stichtse Vecht.

 • Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

  30 maart 2017 - Op de Jonge Ambtenarendag in Breda is vandaag bekend gemaakt dat Stichtse Vecht de winnaar is van de race om het gastheerschap van de Jonge Ambtenarendag in 2018. De winst is een bijzondere prestatie. Eerdere edities vonden onder andere plaats in steden als Schiedam, Almere, Den Haag, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Voor de organisatie van dit evenement is de gemeente een bijzonder partnership met Businesss Universiteit Nyenrode aangegaan, zij stellen hun locatie voor deze dag beschikbaar.

  Lees meer over Stichtse Vecht ontvangt 600 jonge ambtenaren op evenement in 2018

RSS