Nieuws

Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

 • Concept toekomstvisie Scheendijk

  22 februari 2019 - Op dinsdag 19 februari heeft het College de concept toekomstvisie Scheendijk-Noord vastgesteld. Donderdag 21 februari is deze besproken met inwoners en ondernemers van Scheendijk-Noord.

 • Raadsleden in discussie met inwoners over sociale woningbouw

  21 februari 2019 - De gemeenteraad van Stichtse Vecht nodigt alle inwoners uit om online met hen te discussiëren over het thema 'sociale woningbouw'.

 • 27 februari werkzaamheden P+R P1 station Breukelen

  21 februari 2019 - Op woensdag 27 februari vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan het parkeerterrein P+R P1 bij station Breukelen. De werkzaamheden starten om 07:00 uur en zullen de gehele dag duren.

 • Gemeente investeert in ideeën van bewoners

  21 februari 2019 - Elk jaar kunnen inwoners en bewonersgroepen ideeën indienen bij de gemeente om hun buurt of wijk te verbeteren. Het gaat om sociale ideeën en plannen voor de buitenruimte.

 • Stichtse Vecht krijgt nieuwe horecavisie

  21 februari 2019 - Door de ligging tussen Utrecht en Amsterdam heeft gemeente Stichtse Vecht potentie om de horeca op een aantal vlakken uit te breiden. Hierbij zijn er vooral kansen voor daghoreca, avondhoreca in de vorm van restaurants en kleinschalige overnachtingsmogelijkheden. In de nieuwe horecavisie van gemeente Stichtse Vecht is rekening gehouden met deze uitbreidingsmogelijkheden en welke horeca past bij een gebied.

 • Kom naar de bijeenkomst Zonnepanelen op bedrijfsdaken

  21 februari 2019 - Denkt u als ondernemer na over het plaatsen van zonnepanelen? En bent u nieuwsgierig naar de voordelen? Ga dan naar de bijeenkomst op donderdag 21 maart 2019.

 • Provinciale Staten kiest variant voor N201

  21 februari 2019 - Op 18 februari hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten om de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland aan te pakken.

 • Veiligheid stabiel in Stichtse Vecht

  21 februari 2019 - Tijdens een druk bezocht veiligheidsgesprek hebben burgemeester Van Mastrigt van Stichtse Vecht, politie en brandweer gezamenlijk bekend gemaakt dat de veiligheidscijfers voor Stichtse Vecht stabiel zijn. De totale criminaliteit is met 1% licht gestegen. Dit is vooral veroorzaakt door betere opsporingstechnieken voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs en meer bereidheid om aangifte te doen bij winkeldiefstallen.

 • Denk mee over beleid voor zonnevelden in Stichtse Vecht

  20 februari 2019 - De gemeente nodigt u uit om mee te werken aan het opstellen van het beleid voor zonnevelden. In 2030 wil de gemeente net zoveel duurzame energie op wekken als er binnen de gemeente wordt verbruikt. We willen met andere woorden een klimaatneutrale gemeente zijn. Zonnevelden maken hier een belangrijk onderdeel van uit. De gemeente organiseert in maart 3 bewonersavonden.

 • Loenen aan de Vecht: werkzaamheden rioolaansluiting 25-2

  20 februari 2019 - Op maandag 25 februari 2019 wordt er een rioolaansluiting gemaakt ter hoogte van de Oud Over nr. 40A te Loenen aan de Vecht.

 • Nigtevecht: herstel telecomkabel 27 februari

  20 februari 2019 - Op 27 februari 2019 vinden er in Nigtevecht herstelwerkzaamheden plaats aan de telecomkabel. Het werk vindt plaats ter hoogte van de Vreelandseweg nr. 22. De werkzaamheden starten om 09:00 uur en duren tot 16:00 uur. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden.

 • Bezorging stempassen

  20 februari 2019 - Op woensdag 20 maart kunt u stemmen op de leden van de Provinciale Staten en op het algemeen bestuur van uw waterschap. Vanaf 26 februari vindt de bezorging plaats van de stempassen. Uiterlijk 6 maart heeft u uw stempas(sen) in huis. Daarbij treft u ook een brief van burgemeester Yvonne van Mastrigt aan over het belang om te gaan stemmen. U ontvangt 1 of 2 stempassen. We leggen het uit.

 • Werk aan weg Maarssen: kruising Driehoekslaan en Kortelaan

  19 februari 2019 - Op woensdag 20 februari 2019 vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de kruising Driehoekslaan met de Kortelaan in Maarssen.

 • Vrijdag 22 februari tijdelijk geen Wifi voor bezoekers

  19 februari 2019 - Vrijdag 22 februari kunnen externe bezoekers in het gemeentekantoor van 8:30 tot ongeveer 13:30 uur geen gebruik maken van Wifi. Er vinden dan onderhoudswerkzaamheden plaats. ZZPers die deze dag willen komen werken in het bedrijfsrestaurant moeten er rekening mee houden dat er dan tot begin van de middag geen Wifi beschikbaar is.

 • Belastingaanslag 2019

  19 februari 2019 - De belastingaanslagen van Belastingen SWW met daarin de Waardering onroerende zaken (WOZ) en gebruikersbelasting (afvalstoffenheffing en rioolheffing) zijn verstuurd.

 • Werk aan de weg Maarssen: aanpassing fietspad Oostwaard

  18 februari 2019 - Op 19, 20 en 21 februari vindt er onderhoud plaats aan de fietsstraat onder het viaduct van de Zuilense Ring op de Oostwaard, te Maarssen.

 • Impuls campagne Samen Dementievriendelijk in Stichtse Vecht

  14 februari 2019 - Eén op de 5 mensen in Nederland krijgt een vorm van dementie, aldus Alzheimer Nederland. Iedereen krijgt er op de een of andere manier mee te maken. In de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Eind 2016 startte de campagne Samen Dementievriendelijk in Stichtse Vecht met het ondertekenen van een intentieverklaring door 16 organisaties.

 • Buurtsportcoaches

  14 februari 2019 - De buurtsportcoaches in Stichtse Vecht organiseren buitenschoolse activiteiten in de verschillende dorpen of wijken.

 • Belastingaanslag SWW rond 20 februari 2019 binnen

  14 februari 2019 - U ontvangt uw jaarlijkse aanslag gemeentelijke heffingen rond 20 februari 2019. Bent u aangemeld bij MijnOverheid, dan krijgt u uw aanslag alleen digitaal en niet per post.

 • Onderhoud begroeiing langs water in park Maarssenbroek

  13 februari 2019 - In het park Maarssenbroek vindt er vanaf donderdag 14 februari onderhoud plaats aan de begroeiing rond het water en de sloten ter hoogte van het Superspeelspoor.

 • Zesde Beursvloer Stichtse Vecht op 20 juni 2019

  13 februari 2019 - Op donderdagmiddag 20 juni 2019 is het zover; voor de zesde keer is er een bruisende Beursvloer in Stichtse Vecht. De organisatie is blij dat het evenement weer kan worden gehouden bij Kansis (voorheen Pauw Bedrijven) op de Corridor in Breukelen. Bedrijven (klein en groot), alle maatschappelijke organisaties, verenigingen, clubs en instellingen uit de gemeente zijn van harte welkom om hieraan mee te doen.

 • Aangifte doen van een levenloos geboren kindje

  7 februari 2019 - Sinds maandag 4 februari is het mogelijk om een levenloos geboren kindje te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).  

 • Bespaar op energie met gratis advies en een energiebox

  7 februari 2019 - Huurt u een woning in gemeente Stichtse Vecht? Dan kunt u gratis energieadvies en een bijbehorende box aanvragen. Met kleine maatregelen wordt per woning gemiddeld € 115,- per jaar bespaard op energiekosten.

 • Sporten met een laag inkomen

  7 februari 2019 - In Stichtse Vecht willen we graag dat iedereen kan sporten, ook als je een laag inkomen hebt. Om daarvoor te zorgen, kunnen mensen met een minimum inkomen gebruik maken van de U-pas, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en/of de zwemregeling.

 • Veiligheidsgesprek met bewoners op 20 februari

  7 februari 2019 - Burgemeester Yvonne van Mastrigt van gemeente Stichtse Vecht, de politie, brandweer en andere betrokkenen gaan met bewoners in gesprek over veiligheid. Iedereen die hierin interesse heeft, meer wil weten of zelf in gesprek wil met de politie en anderen, is van harte welkom op het Veiligheidsgesprek op 20 februari om 20:00 uur in het Niftarlake College, Pauwenkamp 151 in Maarssen.

 • Openstelling winkels op zondag

  7 februari 2019 - De gemeenteraad heeft op 29 januari besloten dat de winkels in de gemeente op zondag voortaan open mogen van 10:00 tot 20:00 uur.

 • Verbeterde zorg, gezonder leven, lagere kosten

  7 februari 2019 - De gemeente en de huisartsen gaan hun samenwerking versterken. Met de samenwerking willen zij komen tot betere zorg en een gezonder leven voor inwoners. En dat tegen lagere kosten. Ze tekenden woensdag 6 februari een convenant waar dit in staat.
   

 • Ontwikkelingen Winkelcentrum Noord in Breukelen

  5 februari 2019 - Op het Winkelcentrum Noord aan de Karel Doormanweg in Breukelen worden 16 appartementen gerealiseerd door Bouwbedrijf Akor.

 • Stem uiterlijk 11 februari voor de landelijke Vrijwilligersprijzen

  4 februari 2019 (update) - Gemeente Stichtse Vecht heeft de Tuinmannen van Doornburgh en Karitha Wassenaar officieel genomineerd voor de landelijke Vrijwilligersprijzen. Deze prijzen worden op 15 februari 2019 uitgereikt door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De door Stichtse Vecht genomineerden zijn de winnaars van de gemeentelijke Vrijwilligersprijs 2018.

 • Dijkverbetering van het waterleidingkanaal naast de Scheendijk

  31 januari 2019 - Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de dijkverbetering van de dijken (ca. 11 kilometer) langs het Waterleidingkanaal zodat de dijken de komende dertig jaar voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarnaast brengt Waternet ook oeverbeschoeiing aan of vervangt deze om afkalving van de oever tegen te gaan.

 • Aanleg struintuin in Wijkpark Maarssen

  31 januari 2019 - De aanleg van de struintuin naast het MEC in het wijkpark Reigerskamp in Maarssen gaat van start. Vanaf begin februari gaat de aannemer aan de slag om de basis van het plan neer te leggen, zoals het grondverzet, beekloop met waterpomp, boomstammen en een omheining. Hierbij kan de aannemer alle hulp gebruiken, zowel van volwassenen als van kinderen.

 • Kleine aanpassingen in APV Stichtse Vecht

  31 januari 2019 - In de Algemene Plaatselijke Verordening van Stichtse Vecht wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd zodra de gemeenteraad hiermee instemt. Het gaat niet om schokkende wijzigingen maar om tekstuele aanpassingen. Regelmatig vinden wetswijzigingen plaats of zijn er elders uitspraken van de rechter waardoor aanpassing van de APV noodzakelijk is.

 • 5 februari: 3 Commissievergaderingen

  31 januari 2019 - Op dinsdag 5 februari staan de 3 commissievergaderingen Fysiek Domein, Sociaal domein en de informatieve commissievergadering: werkbedrijf/ brede doelgroep op de agenda. 

 • Terugblik op raadsvergadering 29 januari

  31 januari 2019 - Op 29 januari vergaderde de gemeenteraad. Er zijn diverse besluiten genomen.

 • Start bouw viaduct Willy Posthumushaghe

  30 januari 2019 - Gemeente Utrecht gaat een viaduct bouwen in de Willy Posthumushaghe in Vleuten (in het verlengde van de Burgemeester Waverijnweg in Maarssenbroek), ter hoogte van de Kate ter Horstsingel. Onder het viaduct wordt de Kate ter Horstsingel doorgetrokken, zodat er een route naar de toekomstige woonbuurt Haarrijn en het noordelijk deel van bedrijventerrein Haarrijn ontstaat.

 • Nieuwe beheerder openbare verlichting Stichtse Vecht

  30 januari 2019 - Tot voor kort was CityTec eigenaar van de openbare verlichting (lantaarnpalen) in de gemeente en verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Met ingang van dit nieuwe kalenderjaar heeft gemeente Stichtse Vecht de openbare verlichting overgenomen van CityTec. Voortaan zal aannemer Pilkes B.V. in opdracht van de gemeente de openbare verlichting onderhouden.

 • Cita Architecten en wethouder Veneklaas ondertekenen contract Kindcentrum

  29 januari 2019 - Aan het Harmonieplein komt een Kindcentrum waarin Wereldkidz Bolenstein, basisschool Het Kompas, een gymzaal en kinderopvang Kind en Co worden gehuisvest. Met het Kindcentrum wil gemeente Stichtse Vecht bijdragen aan het ontwikkelen van een levendig dorpsplein in Maarssen-Dorp en een plek maken waar kinderen van 0 tot 12 jaar zich optimaal kunnen ontplooien en een fijne tijd kunnen hebben.

 • Sneeuwval: vertraging afvalinzameling

  24 januari 2019 (UPDATE) - De sneeuwval van deze week heeft overlast veroorzaakt voor het verkeer. Ook onze afvalinzamelaar Suez heeft er mee te kampen. Om die reden is een aantal containers niet geleegd. Wij vragen hiervoor om uw begrip. Suez doet er alles aan om het op te lossen en verwacht vandaag bijna alle kliko's geleegd te hebben.

 • Kom zaterdag 26 januari bomen knotten in park Vechtenstein

  21 januari 2019 - Elk jaar in januari knotten we de bomen en Essen in park Vechtenstein. Dat gebeurt vanuit een oude beheervisie om het bos als hakhout te gebruiken. Het hakhoutbos is een belangrijk leefgebied voor allerlei planten en dieren. Aanstaande zaterdag 26 januari gaat een groep vrijwilligers weer aan het werk. Doet u ook mee?

 • Oplossingen afvalinzameling

  17 januari 2019 - De overstap naar een nieuwe afvalinzamelaar zorgde de afgelopen weken helaas voor problemen. De afvalinzamelaar gebruikt andere routes en dit betekent bijvoorbeeld dat zij de bakken eerder of later legen dan u gewend bent. We ontvingen veel meldingen. Samen met afvalinzamelaar Suez werken we zo hard mogelijk om de overgang beter te laten verlopen.

 • Bomenkap onder hoogspanningsleidingen in Maarssenbroek

  17 januari 2019 (UPDATE) - Vanaf 28 januari gaat Stedin in het park Maarssenbroek een aantal bomen kappen die onder de hoogspanningsleidingen staan. Op 2 locaties in het parkgebied, bij Fazantenkamp en bij Valkenkamp, zijn maatregelen nodig. Voor de veiligheid is het van belang dat er voldoende afstand is tussen de bomen en het hoogspanningsnet. 

 • Werkzaamheden gevels winkelcentrum Bisonspoor

  16 januari 2019 - Vanaf 21 januari start Bouwbedrijf van den Engel B.V, in opdracht van Winter Trust BV., met werkzaamheden aan de gevels van het winkelcentrum Bisonspoor te Maarssen. Als eerste wordt een bouwterrein ingericht op een gedeelte van het marktplein. Daarna beginnen de werkzaamheden aan de gevels van de HEMA tot aan de Dirk. Medio juli 2019 is dit werk klaar.

 • Gezonde goede voornemens volhouden met Tinytask

  15 januari 2019 - Ben je (bijna) moeder, en heb je voor 2019 een gezond voornemen? En vind je het lastig om deze voornemens vol te houden? Het project Tinytask kan je helpen! Dit project is afkomstig van ‘het Vechtverband’: samenwerkende zorg- en welzijnsprofessionals in de Vechtstreek. Op woensdag 23 januari tussen 08:30 - 09:30 uur op basisschool de Schepershoek kom je meer te weten over Tinytask. Het Sportpunt Stichtse Vecht en de gemeente ondersteunen de aanpak.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Boslaan 13 te Vreeland

  9 januari 2019 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan “Boslaan 13” te Vreeland op 18 december 2018 door de gemeenteraad, ongewijzigd, is vastgesteld.

 • Vernieuwing seksuele gezondheidszorg

  1 januari 2019 - Vanaf 1 januari 2019 is er één organisatie voor de seksuele gezondheidszorg in de hele provincie Utrecht. Het soa-spreekuur verhuist eind 2018 van het UMC Utrecht naar de locaties van GGD regio Utrecht (GGDrU) in Utrecht en Amersfoort. Het aantal spreekuurplekken en de doelgroepen blijven ongewijzigd.

 • Een kerstboom ruilen voor een lot?

  12 december 2018 - Wanneer de feestdagen achter de rug zijn, start in Stichtse Vecht weer de jaarlijkse kerstboominzameling. Ben je 16 jaar of jonger, dan krijg je voor iedere ingeleverde kerstboom een lot. Met dat lot zijn leuke prijzen te winnen. Zamel dus zoveel mogelijk kerstbomen in en wie weet win jij een geheel verzorgde dag naar Dierenpark Amersfoort plus een cadeaubon van Intertoys ter waarde van € 50. De drie hoofdprijs winnaars gaan op zaterdag 9 februari 2019 gezamenlijk naar Dierenpark Amersfoort.

 • Onderzoek naar mogelijke sporen van lood

  21 november 2018 - Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in Nederland, en dus ook in de provincie Utrecht, lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. Door gebruiksadviezen op te volgen, kan de blootstelling aan lood worden verminderd. De provincie gaat in 2018 en begin 2019 de kinderspeelplaatsen onderzoeken op mogelijke sporen van lood in de bodem. In Stichtse Vecht gaat het om 10 speelplaatsen. Het betreft speelplekken in Maarssen, Kockengen en Tienhoven. De onderzoeken vinden plaats in december en januari.

 • Maarssen: werkzaamheden Herenweg / Gageldijk

  23 oktober 2018 - In het eerste kwartaal van 2019 wordt de riolering aan de Herenweg en de Gageldijk in Maarssen vervangen. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het snoeien en kappen van bomen en het aanbrengen van een zgn. watertransportleiding door Vitens.

RSS