Nieuwkomers

Home > Inwoners > Nieuwkomers

Nieuwkomers

Gemeente Stichtse Vecht is net als iedere gemeente verplicht vluchtelingen op te nemen. De gemeente moet nieuwkomers huisvesten en zorgen dat zij zo snel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Over vluchtelingen

Als nieuwkomer in Nederland. Over vluchtelingen

Integratie en participatie nieuwkomers

Nieuwkomers wegwijs in Nederland. Integratie en participatie

Nieuwkomers en wonen

Een nieuwkomer in uw buurt. Wonen

Meer informatie over nieuwkomers