Nieuwersluis

Home > Inwoners > Nieuwersluis

Nieuwersluis

Wijkinformatie en wijknieuws voor de inwoners van Nieuwersluis.

Gebiedswethouder

  • Jeroen Willem Klomps

Gebiedsregisseur

  • Olivier de Jonge Oudraat

Burgerparticipatie

Lees bij Burgerparticipatie hoe u kunt bijdragen aan de veiligheid in uw omgeving via WhatsApp-groepen en buurtsignaleringsteams.

WhatsApp-groep

Kijk op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl of er een WhatsApp-groep bij u in de wijk is en meld u aan.

Buurtsignaleringsteam

Nog niet aanwezig. Wilt u een signaleringsteam oprichten voor Nieuwersluis, neem dan contact op met team Openbare Orde en Veiligheid via info@stichtsevecht.nl.

Bewonersgroepen

Wijknieuws

Geen nieuws maar misschien wel wegwerkzaamheden. Zie www.stichtsevecht.nl./wegwerkzaamheden

  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Ter Aaseweg 5’ in Nieuwersluis ter inzage

    11 juli 2019 - Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Ter Aaseweg 5 in Nieuwersluis met ingang van vrijdag 12 juli tot en met donderdag 22 augustus 2019 ter inzage ligt.

  • Voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwersluis’

    4 juli 2019 - Gemeente Stichtse Vecht werkt aan een actualisatie van de regels waaraan ontwikkelingen en initiatieven getoetst worden. Het zogenoemde bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geldt voor de dorpskern van Nieuwersluis. Het bestemmingsplan zal grotendeels de bestaande situatie vastleggen. We behouden de karakteristieke waarden van Nieuwersluis. Wel zijn de planregels en de plankaart gemoderniseerd. Het nieuwe bestemmingsplan zal, na definitieve vaststelling, het nog geldende bestemmingsplan vervangen. Inmiddels hebben wij de eerste versie afgerond: het voorontwerpbestemmingsplan.