Nieuwbouw brandweerkazernes

Home > Inwoners > Nieuwbouw brandweerkazernes

Nieuwbouw brandweerkazernes

Gemeente Stichtse Vecht gaat de oude brandweerkazernes in Nigtevecht, Nieuwer Ter Aa en Tienhoven vervangen. Deze posten voldoen niet meer aan de laatste bouwkundige- en ARBO-eisen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de brandweer en gaat dus over de kazernes. De Veiligheidsregio Utrecht is verantwoordelijk voor het personeel en materieel.

Het is niet mogelijk om de huidige brandweerkazernes te verbouwen. De percelen zijn te klein voor nieuwbouw. De afgelopen periode zijn per kern daarom alle mogelijke locaties voor nieuwbouw in beeld gebracht. Met gemeente de Bilt onderzoeken we of er een nieuwe, gezamenlijke brandweerpost kan worden ingericht voor zowel Tienhoven als Westbroek.

Locatiekeuze

Nu alle mogelijke locaties in beeld zijn, verkennen we deze verder. Zo spreken we met eigenaren over de geschiktheid van percelen/panden, en in het geval van Tienhoven/Westbroek, ook met partijen als Natuurmonumenten en de Provincie Utrecht. De zoektocht naar een geschikte locatie is daar complex vanwege de landschappelijke waarde van het gebied. Natuurbehoud moet hier worden afgewogen tegen veiligheid.

Informatiebijeenkomsten

Over deze plannen gingen we uiteraard ook met bewoners in gesprek. Inbreng van bewoners en andere belanghebbenden stellen we zeer op prijs. Per locatie organiseerden we daarom, in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht, een informatiebijeenkomst. Dat deden we als eerste in Nigtevecht, op 29 oktober 2018.

Verbouwing brandweerkazerne Kockengen

Ook de brandweerkazerne in Kockengen is aan vernieuwing toe. Deze post wordt verbouwd, zodat ook deze voldoet aan alle geldende eisen, ook op het gebied van duurzaamheid.

Behandeling in de raad

De raad van Stichtse Vecht heeft in de Begrotingsraad in november budget goedgekeurd voor de vervanging van de brandweerposten.