Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland

Home > Inwoners > Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland

Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland

Bewoners kunnen onveilige verkeerssituaties melden bij het Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland (VVN). VVN ondersteunt bewoners zodat zij zelf actie kunnen ondernemen om de verkeersveiligheid in hun buurt te verbeteren. Het Meldpunt stimuleert ook de samenwerking: het brengt bewoners in contact met andere melders, overheden, belangenorganisaties en maatschappelijke partners. Meldingen bij het Meldpunt kunnen aanleiding zijn voor een buurtactie.

Melden onveilige verkeerssituatie via Meldpunt Veilig Verkeer