Maarssenbroek

Home > Inwoners > Maarssenbroek

Maarssenbroek

Wijkinformatie en wijknieuws voor de inwoners van Maarssenbroek.

Groenkalender

Overzicht van groenwerkzaamheden in de gemeente.

Nu de groenkalender bekijken

Gebiedswethouder

 • Linda van Dort

Gebiedsregisseur

 • Irene Huisman
 • Olivier de Jonge Oudraat

Burgerparticipatie

Lees bij Burgerparticipatie hoe u kunt bijdragen aan de veiligheid in uw omgeving via WhatsApp-groepen en buurtsignaleringsteams.

WhatsApp-groep

Kijk op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl of er een WhatsApp-groep bij u in de wijk is en meld u aan.

Buurtsignaleringsteams

Bewonersgroepen

Wijknieuws & ontwikkelingen

Geen nieuws maar misschien wel wegwerkzaamheden. Zie www.stichtsevecht.nl./wegwerkzaamheden

 • Inloopavond herontwikkeling Planetenbaan en het Kwadrant goed bezocht

  23 januari 2019 - In het gebied staan diverse kantoren en bedrijven leeg. Een aantal eigenaren in het gebied wil naast het verbouwen van bestaande panden tot woningen ook de mogelijkheden onderzoeken om bestaande panden te slopen en hier nieuwe woningen (gestapeld) te bouwen. Om als gemeente deze plannen te kunnen toetsen zodat er een goed integraal plan komt zijn we bezig met het opstellen van een stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden. Met een maquette is hiervan een impressie gemaakt.

 • Plannen voor woningen Haarrijnweg in Maarssen

  13 september 2018 - Gemeente Stichtse Vecht vindt het belangrijk dat het perceel aan de Haarrijnweg 5 in Maarssenbroek ontwikkeld wordt. We zijn daarom met woningcorporatie Portaal in gesprek om te onderzoeken of de locatie van het voormalige Dierenhotel geschikt gemaakt kan worden voor het bouwen van sociale huurwoningen.

 • Ontwerpbestemmingsplan voor woontorens Bisonspoor ligt ter inzage vanaf 24 augustus 2018

  21 juni 2018 - Het college van Burgemeester en wethouders heeft in gezamenlijkheid met Winter Trust besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor de woontorens vanaf vrijdag 24 augustus 2018 ter inzage te leggen in plaats van eind juni. Er wordt hiermee gehoor gegeven aan de wens van de raadsleden die naar voren kwam tijdens de informatiebijeenkomst van 18 juni 2018. Daar werden ze geïnformeerd over de procedure rondom de plannen en ontwikkeling van Bisonspoor 2020.

 • Wijkcommissie Zebraspoor stelt zich voor

  17 mei 2018 - Wijkcommissie Zebraspoor is ruim 25 jaar actief en zal vooral bekend zijn om de jaarlijkse rommelmarkt en de nationale buitenspeeldag. Maar daarnaast houden wij ons ook bezig met gemeentezaken op wijkniveau en proberen indien nodig een schakel te zijn tussen bewoners en gemeente. Wij vergaderen ongeveer 6x per jaar waarbij zoveel mogelijk onze gebiedsregisseur aanwezig is en ook de wijkagent probeert zoveel mogelijk aan te sluiten. Momenteel bestaat de wijkcommissie uit 8 leden.

 • Maarssenbroek: aanleg schoolzone in Spechtenkamp

  29 maart 2018 - Dinsdag 3 april wordt begonnen met het aanleggen van een schoolzone rondom basisschool 't Bontenest. De werkzaamheden zullen circa 2 weken duren. Rondom de school zijn enkele wegdelen afgesloten. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid met behulp van borden. De school blijft te voet bereikbaar. 

 • Samenwerken loont

  8 februari 2018 - Bewoners, ouders & kinderen uit Waterstede staken afgelopen zaterdag samen met onze groenaannemer Verheij de handen uit de mouwen.

 • Nieuwbouwproject voormalige bibliotheek

  13 februari 2017 -  Op de voormalige locatie van de bibliotheek Maarssenbroek wordt een appartementencomplex gerealiseerd van 60 woningen. Stand van zaken: het gebouw is in september 2016 gesloopt. In oktober is gestart met de bouw. Als de weeromstandigheden het toelaten gaat in week 10 het hoogste punt worden behaald. 

 • Nieuwbouwproject Kwadrant Maarssenbroek

  13 februari 2017 - Voor deze niet bebouwde kantorenlocatie is een plan voor ongeveer 120 woningen en mogelijk een gezondheidscentrum  in voorbereiding. Stand van zaken: het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Begin februari zal het ontwerp ter inzage gelegd worden. De planning is om het bestemmingsplan nog voor de zomer vast te stellen.

 • Ontwikkeling Haagstede weer een stapje verder

  31 januari 2016 - Na een periode van intensieve samenwerking en planvorming is een overeenkomst getekend met ontwikkelaar Kwadrant BV voor de realisatie van Wijk Haagstede in Maarssenbroek. Het gaat om circa 155 woningen, met de mogelijkheid een gezondheidscentrum te vestigen. Het gebied ligt tussen Bloemstede en Boomstede.

RSS