Woningbouw terrein Mastenbroek een feit

Home > Inwoners > Maarssen-Dorp > Woningbouw terrein Mastenbroek een feit

Woningbouw terrein Mastenbroek een feit

14 oktober 2016 - Op het voormalig terrein Mastenbroek in Maarssen-Dorp komt definitief woningbouw. Het college heeft  dit afgelopen dinsdag besloten. Donderdag 13 oktober is de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar hiervoor afgesloten. Het bestemmingsplan wordt vervolgens in procedure genomen. Na vaststelling door de raad kan gebouwd worden.

Plan past bij monumentale bebouwing’

Wethouder Živković-Laurenta: "De locatie is voor ons al lange tijd bij in beeld als woningbouwlocatie. Het terrein is omringt door woningen waardoor de functie van garage niet meer gewenst is. Woningen passen beter binnen het historische beeld en centrum van dit gebied. Echter midden in een historische dorpskern is het een hele puzzel om rekening te houden met de belangen en wensen van omwonenden. Én om te voldoen aan een hoogwaardige architectuur en stedenbouw die past binnen de bestaande monumentale bebouwing. Met dit plan wordt hieraan voldaan”.

De inhoud van het plan

Het plan bevat 11 grondgebonden woningen, 5 appartementen en 2 commerciële ruimtes. Er is rekening gehouden met de hoogtes en ritmiek van de bestaande gebouwen. Zoals het monumentale pand van de apotheek en de kerk. De woningen met uitzicht op de Vecht liggen aan een doodlopend straatje. Deze woningen hebben een uitstraling passend bij het ‘Vechts bouwen’. 

De 5 appartementen worden uitgevoerd als sociale koopwoningen of huurwoningen. De bestaande commerciële voorzieningen, het restaurant en de nagelstudio, krijgen een nieuwe plek. Hiermee blijft het gemengde karakter van de Breedstraat behouden.

Klankbordgroep en inspraak

Bij de planontwikkeling is een klankbordgroep betrokken. Hierin zitten onder meer bewoners van de Emmaweg en de Langegracht. De volgende stap in het planproces is het starten van de bestemmingsplanprocedure. Dit zal in het 4e kwartaal van 2016 worden opgestart. In het kader van de bestemmingsplanprocedure zal door de gemeente een informatieavond worden georganiseerd.