Nieuwbouwproject Zwanenburg Klokjeslaan

Home > Inwoners > Maarssen-Dorp > Nieuwbouwproject Zwanenburg Klokjeslaan

Nieuwbouwproject Zwanenburg Klokjeslaan

13 februari -  De voormalige boomgaard en opstallen die liggen aan de Klokjeslaan te Maarssen worden gesloopt. Op deze locatie worden 14 grondgebonden woningen gerealiseerd.  

 Stand van zaken: de aanwezige bebouwing is gesloopt. De omgevingsvergunning is verleend. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De bouw is inmiddels gestart.