Nieuwbouwproject Stationsweg Noord

Home > Inwoners > Maarssen-Dorp > Nieuwbouwproject Stationsweg Noord

Nieuwbouwproject Stationsweg Noord

13 februari 2017 -  Het gaat om 2 bedrijfslocaties aan het Amsterdam Rijnkanaal, tussen de woningen aan de Stationsweg, het verzorgingstehuis Snavelenburg en de woningen van de woonwijk ‘De reizende man’ Het voormalige Lambri-terrein.

De huidige bebouwing wordt gesloopt. De locatie wordt herontwikkeld en hiervoor komen 52 grondgebonden woningen terug. Stand van zaken: het bestemmingsplan ligt tot half februari ter inzage.