Nieuwbouwproject Merenhoef

Home > Inwoners > Maarssen-Dorp > Nieuwbouwproject Merenhoef

Nieuwbouwproject Merenhoef

13 februari 2017 -  Het Leger des Heils heeft plannen voor revitalisatie en nieuwbouw op het terrein van de Merenhoef. Uitgangspunt daarbij is uitbreiding van het aantal sociale huur appartementen voor senioren en verschillende maatschappelijke voorzieningen.

Stand van zaken. de gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Daarna kan de vergunningenprocedure worden gestart