Nieuwbouwproject Kuyperstraat

Home > Inwoners > Maarssen-Dorp > Nieuwbouwproject Kuyperstraat

Nieuwbouwproject Kuyperstraat

13 februari 2017 - De bestaande bebouwing (voormalige school Klaroen) wordt gesloopt en de locatie wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie. De invulling is appartementen voor kleine huishoudens in de sociale huur.

Stand van zaken: de planontwikkeling in samenspraak met woningcorporatie Portaal loopt. De voormalige school is in december gesloopt.