Nieuwbouwproject Harmonieplein

Home > Inwoners > Maarssen-Dorp > Nieuwbouwproject Harmonieplein

Nieuwbouwproject Harmonieplein

13 februari 2017 - Het Harmonieplein wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-Dorp. Het moet een levendig plein worden met ruimte voor horeca, speelvoorzieningen voor kinderen, evenementen en maatschappelijke functies.

Het stedenbouwkundig plan is in overleg met inwoners en andere belanghebbenden opgesteld. Het plan gaat over verschillende onderwerpen: woningen, scholen, maatschappelijke voorzieningen, voldoende parkeerplaatsen en een goede doorstroom van verkeer. De herontwikkeling bestaat uit vier deelprojecten: een noordelijk bouwblok, een zuidelijk bouwblok, een Integraal Kind Centrum (IKC) en de herinrichting van de openbare ruimte.

Stand van zaken

Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld door de gemeenteraad. De bestemmingsplannen voor het zuidblok en het IKC worden op korte termijn gepresenteerd aan de klankbordgroep en in het college behandeld. De stedenbouwkundige uitwerking van het noordblok wordt nader uitgewerkt. Het proces om tot een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte te komen, wordt opgestart. Alle belanghebbenden worden betrokken bij het ontwerptraject voor de inrichting van het plein.