Nieuwbouwproject Harmonieplein

Home > Inwoners > Maarssen-Dorp > Nieuwbouwproject Harmonieplein

Nieuwbouwproject Harmonieplein

13 februari 2017 - Gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie om het Harmonieplein te herontwikkelen tot een aantrekkelijke plek met gevarieerde woningen, bestaande winkels, horeca, voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, gymzaal, bibliotheek, veilige verkeersstructuur, voldoende parkeerplaatsen en een aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte.

Alle belanghebbenden worden interactief betrokken om hun vragen te stellen en opmerkingen te maken op de ruimtelijke scenario‚Äôs van het Harmonieplein. De gemeente besteedt de gebiedsontwikkeling uiteindelijk gefaseerd aan. Stand van zaken: Het stedenbouwkundig plan voor het Harmonieplan is besproken in de raadscommissie Fysiek Domein. In die raadscommissie hadden de raadsleden veel vragen, vooral over verkeer en parkeren.

De vragen zijn in een memo aan de gemeenteraad beantwoord. Op 7 februari 2017 vindt de volgende raadscommissie Fysiek Domein over het stedenbouwkundig plan plaats. Als zij akkoord gaan, gaat het plan naar de gemeenteraad. Die moet een besluit erover nemen