Herontwikkeling gebied sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk

Home > Inwoners > Maarssen-Dorp > Herontwikkeling gebied sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk

Herontwikkeling gebied sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk

24 april 2017 - Maandag 10 april is er een informatieavond geweest over de herontwikkeling van het gebied bij de sportparken Daalseweide en Zuilen/Elinkwijk. Deze avond was druk bezocht.

Onder de ruim 100 belangstellenden waren veel omwonenden en mensen van de diverse sportverenigingen. Maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties, raadsleden en de media waren erbij.

Na een korte presentatie over het onderwerp, gingen mensen met elkaar in gesprek over de kansen, zorgen en samenwerkingsmogelijkheden die zij zien. Ten slotte werden de highlights gedeeld.
Zorgen zijn er vooral over de overlast bij extra drukte als er meer gesport wordt en bij mogelijke woningbouw. Denk bijvoorbeeld aan parkeren, geluid en veiligheid. Een oproep aan de gemeenten om te werken aan vertrouwen en mensen goed te blijven betrekken, kreeg veel bijval. Maar er kwamen ook veel kansen op tafel: een natuurpark, een recreatieve route waar veilig gefietst kan worden (‘mini-lint’), een ‘skatepark’ voor kinderen, een buurtwinkel, meer samenwerking tussen clubs en met de buurten eromheen.

Blijf op de hoogte

We gaan nu verder met de ‘oogst’ van deze avond. Op www.zuilensevecht.nl vindt u meer informatie over dit project. Via deze website houden we u op de hoogte. Iedereen die op www.zuilensevecht.nl zijn of haar e-mailadres achterlaat, krijgt bericht als daar nieuwe informatie gepubliceerd is.

Verder meedenken

Wilt u verder meedenken en praten over de visieontwikkeling? U bent van harte welkom bij de 2 ontwerpateliers die we de komende maanden gaan houden. Als de data bekend zijn, hoort u daar meer over via de nieuwsbrief en ook via www.zuilensevecht.nl